ทำไมศาสนาส่วนมากถึงนับถือพระเจ้า

กระทู้คำถาม
ผมสงสัยมากเลยครับว่าทำไมศาสนาส่วนมากถึงไปนับถือพระเจ้ากันหมดอย่างเช่นศาสนาใหม่อย่างศาสนาบาไฮก็นับถือพระเจ้ากัน
แล้วคำสอนของศาสนาอื่นๆก็ไปในทางเดียวกันหมดกลายเป็นว่าศาสนาพุทธแปลกกว่าใครเพื่อนอยู่ศาสนาเดียว
(นับแต่ศาสนาที่คนนับถือเกิน10ล้านนะ)
ผมรู้สึกเหมือนคนที่นับถือศาสนาทั้งโลกเชื่อในพระเจ้าหมดแต่ศาสนาพุทธสอนไม่ให้เชื่อในพระเจ้ามันทำให้ผมสับสนครับ
สรุปแล้วศาสนาพุทธมันจริงแท้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วพระเจ้ากันแน่ที่เป็นความจริงถ้าศาสนาพุทธเป็นความจริงทำไมถึงมีแต่คนมาสอนให้นับถือพระเจ้า
มากขึ้นเลื่อยๆทุกวันในทางกลับกันศาสนาพุทธก็ค่อยๆเสื่อมลงทุกวันผมแค่สงสัยว่าเรามาถูกทางแล้วจริงๆเหรอครับที่เรานับถือศาสนาพุทธ
มันเป็นเพราะเราเชื่อตามพ่อแม่หรือเปล่าตอนนี้กระแสของคนทั้งโลกมันไปอีกทางแต่ศาสนาพุทธมันสวนกระแสอะครับไม่รู้ว่าเราถูกหรือเราหลงกันแน่
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ทำไมพระเจ้าจึงคิดว่าตัวเองสร้างโลก
http://pantip.com/topic/35070021/comment4

สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสเล่าประวัติแห่งท่านท้าวพกามหาพรหมในที่ประชุมอันเป็นพรหมสันนิบาตนั้นว่า
"ครั้งหนึ่ง โลกยังว่างจากบวรพุทธศาสนา ท่านท้าวพกามหาพรหมผู้นี้บังเกิดเป็นมนุษย์คฤหบดีผู้มีทรัพย์ แต่กลับเห็นโทษในฆารวาสวิสัยว่า การครองเรือนนี้มีแต่โทษทุกข์ระกำใจ ไหนจะต้องตาย ไหนจะต้องเจ็บ ไหนจะต้องแก่ จึงตรัสใจแน่วแน่ออกบวชเป็นดาบสประพฤติพรตบำเพ็ญตบะ จนได้สำเร็จ จตุตถฌาน เมื่อทำกาลกิริยาตายลงก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมชั้นสูงในเวหัปผลาพรหมโลก สถิตเสลยสุขอยู่นานนักหนา ครั้นถึงคราสิ้นอายุแล้ว ฌานแห่งตนถอยหลังลงมาอยู่ในตติยฌาน เพราะฉะนั้นจึงต้องจุติลงมาอุบัติเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในชั้นสุภกิณหาพรหมโลก สถิตเสวยสุขอยู่จนสิ้นอายุในพรหมโลกชั้นนั้นแล้ว ฌานแห่งตนถอยหลังลงมาอยู่ในทุติยฌาน ฉะนั้นจึงต้องจุติลงมาอุบัติเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในชั้นอาภัสราพรหมโลก จนสิ้นอายุ ฌานแห่งตนเสื่อมลงมาปฐมฌาน ฉะนั้นจึงมาอุบัติเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในมหาพรหมโลกในกาลบัดนี้ เพราะเหตุที่ตนท่องเที่ยวเวียนว่ายเสวยสุขอยู่ในพรหมโลกชั้นต่างๆเป็นเวลานานนัก จึงรู้จักที่อุบัติเกิดแต่ในพรหมโลกเป็นส่วนมาก หนักเข้าเลยทำให้เข้าใจไปว่าพรหมสถานแห่งตนนั้นเป็นอมตะสถานที่เที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยน"
ท่านท้าวพกามหาพรหมเจ้าของชีวประวัติ เมื่อได้สดับพระวจนะตรัสเล่าแห่งองค์สมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดา ก็ได้แต่จินตนาการรำพึงอยู่ในใจว่า
"พระสมณโคดมเจ้า เธอรู้นักหนา ทรงมีพระปัญญายอดยิ่งกว่าบุคคล ทรงรู้เหตุ รู้ผล น่าสรรเสริญยิ่งนัก"
ครั้นจินตนาดังนี้แล้ว ก็มีความเลื่อมใส ดวงฤทัยก็คลายจากมิจฉาทิฏฐิ ไม่ปรากฏมีความเห็นผิดนอกรีตนอกรอยอีกต่อไป ในที่สุดก็ได้กล่าวสรรเสริญพระคุณแห่งองค์พระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันมาก แล้วก็ชวนพรหมบริษัทและพรหมปุโรหิตอันมากมายเหล่านั้น ส่งเสด็จพระพิชิตมารเพื่อกลับมายังโลกมนุษย์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ความยากมี ๔ ประการ คือ
https://pantip.com/topic/37151846/comment4

๑. การได้เกิดเป็นมนุษย์
๒. การได้มีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้
๓. การได้ฟังพระสัจธรรม
๔. การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

ความอุ่นใจ ๔ ประการ ท้ายกาลามสูตร
http://pantip.com/topic/33262752/comment22

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือในลัทธิศาสนาหรือหลักคำสอนใดๆ พระองค์
จะตรัสธรรมเป็นกลางๆ เป็นการเสนอแนะความจริงให้เขาคิด ด้วยความ
ปรารถนาดี เพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเอง โดยมิต้องคำนึงว่าหลักธรรมนั้นเป็น
ของผู้ใด โดยให้เขาเป็นตัวของเขาเอง ไม่มีการชักจูงให้เขาเชื่อหรือเลื่อมใส
ต่อพระองค์ หรือเข้ามาสู่อะไรสักอย่างที่อาจจะเรียกว่าศาสนาของพระองค์

ผมสงสัยมากเลยครับว่าทำไมศาสนาส่วนมากถึงไปนับถือพระเจ้ากันหมดอย่างเช่นศาสนาใหม่อย่างศาสนาบาไฮก็นับถือพระเจ้ากัน
แล้วคำสอนของศาสนาอื่นๆก็ไปในทางเดียวกันหมดกลายเป็นว่าศาสนาพุทธแปลกกว่าใครเพื่อนอยู่ศาสนาเดียว


ผมว่า สมัยก่อน  การอ้างพระเจ้า ให้คนเชื่อได้ง่าย  ปกครองง่าย  ครับ

แต่ การประกาศ อริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องยากมากครับ

จขกท ครับ สิ่งไหนที่เชื่อแล้ว ปฏิบัติตามแล้วมีความอุ่นใจ ก็ศึกษา ปฏิบัติตามดูครับ จะได้ไม่สับสน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่