ขอตั้งกระทู้ AQ อีกสักรอบนะครับ

กระทู้สนทนา
การเคลื่อนไหวของหุ้น AQ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (ไม่นับรวมโวลุ่มเทรดในวันนี้กว่า 3,600 ล้านหุ้น!!!)

1. วันที่ 20/09/64
AQ อนุมัติตีทรัพย์ชำระหนี้เงินให้กู้ยืมบจก.กรุงไทยแลนด์ฯ
จำนวนเงิน 312.9 ล้านบาท
ที่มา : https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16335637439911&language=th&country=TH

2. วันที่ 01/10/64
AQ เข้าทำธุรกรรมตีทรัพย์ชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน (BE) ของบจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี ("บจก. เพลนเน็ตฯ") รายละเอียด BE ปรากฏตามเอกสารแนบ ("BE") โดยบจก. เพลนเน็ตฯ ได้เสนอให้นำหุ้นสามัญของบริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด ("GEP Thailand") จำนวน 2,252,716 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ GEP Thailand) มูลค่า 533.78 บาทต่อหุ้น หรือมีจำนวนรวมเท่ากับ 1,202,454,746.48 บาท มาตีทรัพย์ชำระหนี้ตาม BE จำนวน 1,202,449,223.38 บาท ทั้งนี้ มูลค่า 533.78 บาทต่อหุ้นดังกล่าวเป็นมูลค่าอยู่ในช่วงมูลค่า 271 - 597 บาทต่อหุ้น หรือมีจำนวนรวมเท่ากับ 609,436,080 - 1,344,090,213 บาท ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินหุ้น GEP Thailand ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ประเมินโดยบริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ภายหลังการรับโอนหุ้น GEP Thailand แล้วบริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญใน GEP Thailand จำนวน 2,252,716 หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ GEP Thailand อนึ่ง ยอดหนี้ที่ค้างชำระตาม BE ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวนเท่ากับ 1,202,449,223.38 บาท โดยแบ่งออกเป็นหนี้เงินต้นจํานวน 1,072,160,010.50 บาท และหนี้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี จํานวน 130,289,212.88 บาท
จำนวนเงิน 1,202,454,746.48 บาท
ที่มา : https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16330452177971&language=th&country=TH

3. วันที่ 20/10/64
AQ ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ("ฟรีโซน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายให้กับ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด : อนุมัติให้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดของฟรีโซน จำนวน 1,824,998 หุ้น ในราคาหุ้นละประมาณ 
54.79 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยการซื้อขายมีเงื่อนไขว่าที่สำคัญคือ
ฟรีโซนจะต้องไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระคงค้างใด ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากฟรีโซนมีภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระกับบริษัทฯ จำนวน 181,584,511.91 บาท
(ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืม 106,999,570.91 บาท ดอกเบี้ย 74,584,941 บาท)
จำนวนเงิน 100,000,000 บาท
ที่มา : https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16346869716781&language=th&country=TH
รายละเอียดทรัพย์สิน : https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16330452158941&sequence=2021106927


โดยในข้อ 3 นี้ ผมยังไม่แน่ใจว่าทาง AQ ได้เงินเข้าบริษัทฯเท่าไหร่กันแน่? (ผมอ่านแล้วยังงงๆครับ)
ฝากท่านอื่นชี้แนะด้วยครับ

แต่ส่วนตัวมองว่า นี่คือการรุกคืบที่น่าจับตามองครับ ^^
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่