ช่วยอธิบาย code ROT13 หน่อยค่ะ

import java.util.Scanner;
public class ROT13 { 
          private static Scanner in;
 
          public static void main(String[] args){
 
                    in = new Scanner(System.in);
 
                    System.out.println("1. Encryption\n2. Decryption\nChoose(1,2): ");
 
                    int choice = in.nextInt();
 
                     in.nextLine();
 
                     if(choice == 1){
 
                             System.out.println("---Encryption---");
                             cipherEncryption();
 
                    } else if(choice == 2){
 
                              System.out.println("---Decryption---");
                              cipherDecryption();
 
                    } else {
                       System.out.println("Incorrect Choice");
 
                     }
 
               }
 
         private static void cipherDecryption() {
 
               System.out.println("Message can only be alphabetic");
 
               System.out.print("Enter Message: ");
 
               String message = in.nextLine();
 
              in.nextLine();
 
             message = message.toUpperCase();
 
             int key = 13;
 
             String decrypText = "";
 
                   for (int i = 0; i < message.length(); i++) {
 
                            int temp = (int)message.charAt(i) - key;
 
                   if((int)message.charAt(i) == 32){ 
                           decrypText += " "; 
                      }
                  else if(temp < 65){
                          temp += 26;
                          decrypText += (char)temp;
                    }
                 else { 
                        decrypText += (char)temp;
                     } 
       }System.out.println("Decrypted Message: " + decrypText);
}
  
           private static void cipherEncryption() {
                 System.out.println("Message can only be alphabetic");
                 System.out.print("Enter Message: "); 
                 String message = in.nextLine(); 
                  in.nextLine(); 
                  message = message.toUpperCase();
                  int key = 13;
 
                  String encrypText = "";
 
                      for (int i = 0; i < message.length(); i++) {
                               int temp = (int)message.charAt(i) + key; 
                               if((int)message.charAt(i) ==32)
                                    encrypt ext += " ";
                               }
                             else if(temp > 90){
                                    temp -= 26;
                                   encrypText += (char)temp;
                               } 
                                else {
                                    encrypText += (char)temp; 
                                 }
                    }System.out.println("Encrypted Message: " + encrypText); 
            }
 }

อยากทราบว่าตรงเงื่อนไขตรงประกาศตัวแปร temp  แล้ว else if temp ทั้ง encrypt กับ decrypt ถึงเป็น 65 กับ 90 คะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่