🌕มาลาริน/กรมชลฯ‘เอาอยู่’ น้ำท่วม กทม.ปริมณฑล. อ่างลำเชียงไกรซ่อมเสร็จแล้ว วัดดังอ่างทองเขียนยันต์สู้น้ำท่วม

เพี้ยนแคปเจอร์กรมชลฯ ‘เอาอยู่’ น้ำท่วม กทม.-ปริมณฑล.

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำฤดูน้ำหลากปี 2564 โดยการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือไว้ในพื้นที่เสี่ยง เข้าไปช่วยเหลือได้ทันที ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชน ไปติดตามสถานการณ์ได้จากคุณพรรณทิพา จิตราวุฒิพร

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศของปี 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 9% โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลางสูงกว่าค่าเฉลี่ย 9% เท่ากัน ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1% จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ช่วงวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งส่วนใหญ่จะตกบริเวณด้านท้ายเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา คือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันที่ 3 ต.ค. 64 มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันเพียง 12,832 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 6,136 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรับน้ำได้รวมกันอีกกว่า 12,000 ล้าน ลบ.ม. 

ทั้งนี้ ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร และในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงขึ้น และน้ำส่วนหนึ่งที่มาจากพื้นที่จังหวัดลำปาง ไหลลงสู่ลำน้ำแม่มอกและคลองแม่รำพันในเขตจังหวัดสุโขทัย ทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งขวาของแม่น้ำยมบริเวณ อ.เมืองสุโขทัย กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำท่าในลุ่มน้ำยม พร้อมกันนี้ได้หน่วงน้ำไว้ในพื้นที่แก้มลิงทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยลดผลกระทบกับปริมาณน้ำที่ท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยฝั่งตะวันตก รวมไปถึงช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วย 

ด้านแม่น้ำปิง ปัจจุบันปริมาณน้ำได้ลดลงแล้ว แต่ยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ต้องผันน้ำเข้าคลองทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยารวม 376 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานคร 
 
สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องระบายน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่เกินระดับเก็บกักของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมีการระบายลงสู่ด้านท้ายในอัตรา 1,133 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลง กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในแม่น้ำป่าสัก โดยการผันน้ำบางส่วนออกทางคลองระพีพัฒน์ ผ่านประตูระบายน้ำพระนารายณ์ ลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อสูบออกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย  ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนพระรามหก และลดผลกระทบบริเวณ อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง และ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา อีกด้วย

https://www.bangkokbiznews.com/business/963756วันนี้ (4 ต.ค.64) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หลังแนวคันดินทรุดตัวจนมวลน้ำน้ำมหาศาลไหลทะลักท่วมพื้นที่ด้านล่างเสียหายหนัก ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ถมทำนบดินบริเวณด้านข้างประตูระบายน้ำคอนกรีตที่ทรุดตัวได้ทั้งหมดแล้ว สามารถปิดกั้นทางน้ำได้เรียบร้อยแล้ว และควบคุมทิศทางน้ำให้ไหลผ่านประตูระบายน้ำทั้ง 4 บานได้แล้ว
หลังจากนี้ จะได้ถมแนวคันดินให้สูงขึ้น เพิ่มความมั่นคงแข็งแรง และปรับพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม หากมีฝนตกลงมาเติมน้ำลงในอ่าง จะสามารถระบายน้ำผ่านอาคารประตูระบายน้ำได้ทั้งหมด เมื่อได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมจะนำแผ่นเหล็กมาปิดช่องประตู เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ยืนยันภารกิจซ่อมอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว วันนี้มีน้ำกักเก็บ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะเดียวกัน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวม จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบน้ำท่วมรวม 19 อําเภอ จากทั้งจังหวัด 32 อำเภอ ประชาชนประสบภัย 11,164 ครัวเรือน โรงเรียน 6 แห่ง วัด 10 แห่ง ถนน 152 สาย ท่อระบายน้ํา 4 จุด

ขณะนี้ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 อำเภอ 43 ตำบล 170 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 9 อําเภอ ประกอบด้วย สูงเนิน โนนไทย โนนสูง เมือง ปักธงชัย พิมาย จักราช คง และแก้งสนามนาง 37 ตําบล 174 หมู่บ้าน 5 ชุมชน 4,274 ครัวเรือน

https://news.ch7.com/detail/519467https://news.ch7.com/detail/519475

พาพันชอบน้ำไม่ท่วมหนักเหมือนปี 2554 แต่มีบางแห่งที่น้ำท่วมหนัก 
เพราะเกิดอุบัติเหตุต่างๆเช่น คันกั้นน้ำพัง อ่างเก็บน้ำพัง หรือบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ที่สร้างบ้านเตี้ยๆชั้นเดียว ไม่มีเสาสูงแบบบ้านโบราณสมัยก่อน 

ที่ไปเห็นมาบ้านที่เป็นทรงไทยๆทุกหลัง ที่อยู่ริมน้ำไม่มีหลังไหนน้ำท่วมเลยค่ะ

เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สร้างบ้านแบบนี้  เพราะประเทศไทยมักจะมีน้ำท่วมมาตั้งแต่สมัยก่อน 

ลูกหมูตัวที่สามยังสร้างบ้านเป็นตึกเพื่อป้องกันหมาป่าทำลายบ้านเข้ามาจับตัว แล้วทำไมคนรุ่นหลังจึงไม่สร้างบ้านหนีน้ำท่วมให้ปลอดภัย

กรมชลฯบอกเอาอยู่น้ำท่วมได้ อ่างเก็บน้ำที่พังทะลายก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อย สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงดีขึ้นบ้างแล้ว

วัดบางวัดสร้างขวัญกำลังใจเขียนยันต์ไว้กันน้ำ ก็เหมือนลุงตู่บอกให้สวดมนต์เลยค่ะ

ให้กำลังใจคนที่อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก
กระทู้นี้ถูกลบโดยระบบอัตโนมัติทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศการสนทนา ของเพื่อนสมาชิกโดยรวมค่ะ

ความคิดเห็นนี้ได้ถูก Pantip.com ลบออกไปจากระบบแล้ว หากเนื้อหาที่ถูกลบยังคงถูกนำไปแสดงใน application หรือเว็บไซต์ใดๆ
ทาง Pantip.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วย การดำเนินการทางกฎหมายกรุณาติดต่อผู้พัฒนา application หรือเว็บไซต์นั้นๆโดยตรงค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่