ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้

"... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... 

ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้
ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามี เพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนั้น 
ก็เป็นอันผู้มีสัมมาสังกัปปะสลัดได้แล้ว

และกุศลธรรมเป็นอเนก ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัย ฯ ..."

               

... ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ ...
 
ด้วยเหตุเพียงเท่าใดครับ จึงสามารถกล่าวได้ว่า
... เป็นบุคคล ผู้มีสัมมาสังกัปปะ

อนุโมทนาทุกความคิดเห็น ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ./

https://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=14&A=3724&Z=3923
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่