ภาษาอังกฤษครับ ทำไม ตอบ Yes, ในประโยคปฏิเสธ

สอบถาม ท่านที่ใช้ภาษาอังกฤษ มานานกว่า 20 ปี
และไม่ได้พูดภาษาไทยมานานนะครับ
หรือ ท่านที่อยู่ต่างประเทศครับ ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยมาร่วม 10 ปีครับ

บรรทัดที่ 41 และ 51 ครับ 
ขอบคุณครับ

1.A CONFUSED SOCIETY
 
2.F: You look Chinese.
3.S: I am a Singaporean.
 
4.F: But you look Chinese.
5.S: I am a Chinese Singaporean / I am a Singaporean Chinese.
 
6.F: So do you speak Chinese?
7.S: Yes, but not fluent.
 
8.F: But you are a Chinese.
9.S: I am a Singaporean Chinese, not Chinese from China.
 
10.F: So you are not a Chinese?
11.S: I am not Chinese from China.
 
12.F: But your great grandfather is from China?
13.S: Yes, but I was born in Singapore, so I am a Singaporean Chinese.
 
14.F: So your great grandfather speaks Chinese?
15.S: He speaks dialect.
 
16.F: Do you speak dialect?
17.S: No, I don't.
 
18.F: Why not?
19.S: Because our country has a Speak Mandarin campaign that is
so successful that the new generation practically
do not speak dialect anymore.
 
20.F: So you should speak very fluent Mandarin since it's so successful?
21.S: No. That campaign was effective before, but not anymore.
 
22.F: Why?
23.S: Because most people speak English nowadays. We have a Speak Good English campaign.
 
24.F: So English is your National Language?
25.S: No!
 
26.F: So what is the National Language of Singapore?
27.S: Malay.
 
28.F: What?
29.S: Yes, Malay!
 
30.F: Do you speak Malay?
31.S: No.
 
32.F: Why not?
33.S: Because I am not Malay.
 
34.F: Then why is your National Language Malay?
35.S: That's another long history lesson.
 
36.F: So your National Language is Malay and nobody speak it?
37.S: The Malays speak Malay. That's their mother tongue.
We have 4 races: Chinese, Malay, Indian and Eurasian.
Each speaks their own mother tongue.
 
38.F: So your mother tongue is Chinese?
39.S: Yes.
 
40.F: But you can't speak it fluently?
41.S: Yes.  < ------ น่าจะใช้คำว่า No, I can’t นะครับ  หรือว่า No. เฉยๆ ก็ได้
 
42.F: Does the Malay or Indian speak fluent mother tongue?
43.S: More fluent than the Chinese speaking Chinese I supposed.
 
44.F: Why?
45.S: Because that's their mother tongue.
 
46.F: Then why can't the Chinese?
47.S: Because we speak English mainly in school.
 
48.F: I last heard that Singapore has a bilingual policy.
49.S: Yes, we have, we do learn mother tongue in school.
 
50.F: But you cannot speak Chinese fluently.
51.S: Yes. < ------ น่าจะใช้คำว่า No, I can’t นะครับ  หรือว่า No เฉยๆ ก็ได้
 
52.F: Why?
53.S: Because our country's working language is mainly English,
there is not much places to use the language,
perhaps only with our grandparents and when we buy things in the market.
 
54.F: Then how is that bilingual?
55.S: I don't know.
 
56.F: So you are a Singaporean Chinese who can't speak your National Language, 
and cannot speak your mother tongue fluently and can only communicate in English with a strange accent.
57.S: What's wrong with my accent?
 
58.F: I don't know, it is just weird.
59.S: Does it sound British or American?
 
60.F: Neither, I thought you should sound British since you have been colonized before?
61.S: No, that was long long time ago, dude.
 
62.F: How come you try to sound American?
63.S: Because I watch a lot of Hollywood movies.
 
64.F: Your English still sounds weird.
65.S: Oh, we call it Singlish.
 
66.F: So what are you really?
67.S: I am a Singaporean!
 
😁😎😊😆🤣😝
Laugh one laugh
Ten years younger
笑一笑😘十年少😝
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่