แนะนำแนวข้อสอบและวิธีอ่านหนังสือ สำหรับสอบวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติการ กรมศิลปากร หน่อยครั

อยากทราบวิธีเตรียมสอบวิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กรมศิลปากร ว่าแนวข้อสอบ เป็น ปรนัย หรือ อัตนัย และมีความยากง่ายประมาณไหน (เช่น ข้อสอบเป็นลักษณะการวิเคราะห์แรงยากๆ หรือ เป็นแนวถามตอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป) 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 
1. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
2. กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคาร 
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างไม้ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
6. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานราก 
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง 
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ํา ถังเก็บน้ํา ท่อส่งน้ํา ท่อระบายน้ํา 
9. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทาง 
10. ความรู้เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่