The Information

The Information
The Information แปลว่า ข้อมูลข่าวสาร เป็นหลักวิชาการสื่อสารเบื้องต้น ประกอบขึ้นด้วย form + in หมายถึงการก่อตัวขึ้นภายใน [forming inner]ใจหรือความคิด เมื่อต้องการสิ่งใด จงสร้างสิ่งที่ต้องการขึ้นในใจก่อน และกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับสิ่งนั้นทันที กระทำเช่นนี้ซ้ำ ๆ ทุก ๆ วันตลอดทั้งวัน ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาสุดหัวใจ ธรรมชาติของดวงจิตนั้น ทำงานอยู่ตลอดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนกับ 7-อีเลฟเว่น
 
ศักยภาพ ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ บรรดา เมตตาบารมี มโนธรรม จริยธรรม  สัจจบารมี และปัญญาบารมี เป็นต้น ต่างก็มีกตัญญู รู้คุณเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โลกมี 2 ด้าน มืดและสว่าง กลางวันและกลางคืน น้ำขึ้นและน้ำลง สูงและต่ำ ต่ำต้อยและสูงศักดิ์ ยากไร้และร่ำรวย อีกเยอะแยะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลล้วนมี คุณประโยชน์และโทษภัยปะปนกันอยู่ ดังนั้นกตัญญู รู้คุณ คือเข็มทิศที่บ่งชี้เลือกเอาเฉพาะด้านคุณประโยชน์ พร้อมทั้งลบทิ้งโทษภัยให้หมดสิ้น
 
แม้กระนั้น ยุคขาวอันเป็นยุคท้ายปลายกัลป์ มิเหมือนยุคแดงที่ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้นบำเพ็ญปัญญาบารมีก็สำเร็จธรรมได้  ทว่ายุคขาวกลับมีลักษณะเฉพาะตามสมเด็จพระศรีอารียเมตไตรยซึ่งเป็นองค์พระศาสดาปกครองยุคขาว กล่าวคือ มุ่งเน้นบำเพ็ญวิริยะบารมีเป็นสำคัญ สาวกแห่งยุคขาวจึงต้องขยันขันแข็งออกแรงสุด ๆ หากปรารถนาสำเร็จธรรมภายในชาติเดียว มิเช่นนั้นต้องกลับมาเกิดแล้วบำเพ็ญภายใต้โพธิสมภารแห่งสมเด็จพระศรีอารียเมตไตรยอีกหลายภพหลายชาติ จนกว่าจะบรรลุธรรมกลับคืนสู่นิพพานบ้านเดิม ประเด็นก็คือ ผู้บำเพ็ญธรรมในยุคขาว จะต้องกราบรับวิถีธรรมก่อน จึงจะบำเพ็ญธรรมได้อย่างราบรื่นและไม่ตกหล่นหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน
 
อย่างไรก็ตาม ยังต้องขยันขันแข็งอย่างหนัก เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในวรรคแรก เพราะว่าสาวกในยุคขาว มือคือสมอง ลงมือทำมาก ๆ จึงจะเกิดปัญญา จึงจะสมปรารถนาในขณะยังมีลมหายใจ และสำเร็จธรรมได้ ในที่สุด
 
หัวใจของ The Information คือ กระทำซ้ำ ๆ โดยเชื่อมั่นศรัทธาสุดหัวใจ จนกว่าจะสำเร็จ
                                               *****************************************************************************
 
The Information is an introductory communication course. It comprises form + in, meaning to form within the mind or thought. Build what you need in your mind first, and the great grateful to get it immediately. Repeatedly every day throughout the day with all your heart's faith.
 
Potential that human beings receive from nature, such as mercy, prestige, conscience, ethics, truth, and wisdom, etc., all having gratitude is basic. This is because the world has two sides, dark and light, day and night, high and low, lowly and noble, poor and rich, and many more. But all of them have benefits and harms are mixed. Therefore, gratitude is the compass that only shows benefits and deletes all harms.
 
However, the white era was the end of eternity. Unlike the previous red era, which focused on cultivating wisdom, it was possible to achieve Dharma. However, the white era has characteristics that follow Somdej Phra Sri Arya Maitreya, who is the ruler of the white era. It focuses on the diligence of pure virtue. Disciples of the white age had to be diligent and exert as much energy if they wished to achieve Dharma in a single life. Otherwise, they must return to be born and practice under the Bodhi Somphan of Somdej Phra Sri Ariya Maitreya in many lives in order to enlightenment and return to nirvana, the original home. White-era practitioners must accept the Dharma path first. Therefore, the practice will go smoothly and will certainly not fall or be left behind.
 
However, one must be hard-working, as mentioned in the first paragraph, in order to achieve one's desire while still breathing and enlightenment in the end.
 
The heart of The Information is "the repeating" with all your heart's faith until success.
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนา ปฏิบัติธรรม บทความวิชาการ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่