ช่วยแก้โค้ดภาษาซี หน่อยค่ะ

คือเขียนโค้ดคำสั่ง swicht case แล้วต้องรับค่ารหัสนักศึกษา xxxxxxxxxxx-x ประมาณนี้ แต่ลองใช้ int หรือ long หรือ long in แล้วมันไม่แสดงผลลัพธ์ตามที่พิมพ์ไปค่ะ ช่วยแก้หน่วยค่ะ ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเพราะต้องส่งพรุ่งนี้ ติดแค่ตรงนี้ที่เดียว
โค้ดค่ะ
#include<stdio.h>

int main(){
 int code;  << ติดตรงนี้
 char name[50];
 char lastname[50];
 char faculty;
 int type;
 float net;
 float discount;
 float tuitionfee;
 
 printf("Enter Code : ");
 scanf("%d",&code);
 
 printf("\nEnter Name : ");
 scanf("%s",&name);
 
 printf("\nEnter Last Name : ");
 scanf("%s",&lastname);
 
 printf("\nEnter Faculty : ");
 scanf("%s",&faculty);
 
 printf("\nEnter Type : ");
 scanf("%d",&type);
 
 
 printf("------------------------------------------------\n");
 switch(faculty){
 case 'E':
 if(type == 1){
 tuitionfee = 25000.00;
 discount = tuitionfee * (float)10/100;
 net = tuitionfee + discount;
 }
 else if(type == 2){
 tuitionfee = 50000.00;
 discount = tuitionfee * (float)10/100;
 net = tuitionfee + discount;
 }
 printf("Code : %d \n", code);
 printf("Name : %s \n", name);
 printf("LastName : %s \n",lastname);
 printf("Faculty : Engineering \n");
 printf("Type : %d \n", type);
 printf("Tuition Fee : %.2f \n",tuitionfee);
 printf("Discount : %.2f \n", discount);
 printf("Net : %.2f \n", net);
 break;
 case 'M':
 if(type == 1){
 tuitionfee = 25000.00;
 discount = tuitionfee * (float)10/100;
 net = tuitionfee + discount;
 }
 else if(type == 2){
 tuitionfee = 50000.00;
 discount = tuitionfee * (float)10/100;
 net = tuitionfee + discount;
 }
 printf("Code : %d \n", code);
 printf("Name : %s \n", name);
 printf("LastName : %s \n", lastname);
 printf("Faculty : Medicine \n");
 printf("Type : %d \n", type);
 printf("Tuition Fee : %.2f \n",tuitionfee);
 printf("Discount : %.2f \n", discount);
 printf("Net : %.2f \n", net);
 break;
 case 'S':
 if(type == 1){
 tuitionfee = 25000.00;
 discount = tuitionfee * (float)10/100;
 net = tuitionfee + discount;
 }
 else if(type == 2){
 tuitionfee = 50000.00;
 discount = tuitionfee * (float)10/100;
 net = tuitionfee + discount;
 }
 printf("Code : %d \n", code);
 printf("Name : %s \n", name);
 printf("LastName : %s \n", lastname);
 printf("Faculty : Science \n");
 printf("Type : %d \n", type);
 printf("Tuition Fee : %.2f \n",tuitionfee);
 printf("Discount : %.2f \n", discount);
 printf("Net : %.2f \n", net);
 break; 
 default :
 printf("Code : %d \n", code);
 printf("Name : %s \n", name);
 printf("LastName : %s \n", lastname);
 printf("Faculty : Invalid Faculty ");
 printf("Type : InvalidType ");
 printf("Tuition Fee : %.2f \n",tuitionfee);
 printf("Discount : %.2f \n", discount);
 printf("Net : %.2f \n", net); 
 }
 

}
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่