ไปรัสเซีย - พระราชวังเครมลิน มอสโคว์

โกวเล้งได้พูดไว้ว่า "ข้าพเจ้ามิได้นิยมชมชอบในรสชาติของสุรา แต่ข้าพเจ้านิยมชอบบรรยากาศของการร่ำสุรา"
การท่องเที่ยวของข้าพเจ้าก็เช่นกัน

พระราชวังเครมลิน คือส่วนที่อยู่ภายในป้อมและกำแพงสีแดง

ออกจากสถานีรถไฟใต้ดิน ใกล้ ๆ จตุรัสแดง ไกด์พาไปทานข้าวเที่ยง
ผ่านสถานที่ที่น่าตื่นใจในความยิ่งใหญ่สวยงามสะอาดสะอ้าน ที่ไหน ๆ ก็มีแต่นักท่องเที่ยว - วนไปวนมาแถวจตุรัสแดงนั่นแหละ
มอสโคว์เป็นเมืองที่นำสายไฟลงใต้ดินหมด ยกเว้นที่ใช้กับรถราง
เห็นถนนกว้าง ๆ ข้ามถนนสบายมากเพราะทางข้ามเป็นอุโมงค์ลอดใต้ถนนรัสเซียมีกษัตริย์ปกครองอยู่สองราชวงศ์คือ รูริค และ โรมานอฟ
.
เริ่มแรกเป็นราชวงศ์รูริคที่รวบรวมเกิดเป็นรัสเซียขึ้นมา มีศูนย์กลางที่เมืองเคียฟ
เจ้าชายวลาดีเมียร์ที่ 1 แห่งเคียฟ
ได้อภิเษกสมรสกับพระขนิษฐาของสมเด็จพระจักรพรรดิบาซิลที่ 2 แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ (Emperor Basil II)
หรือ
จักรวรรดิโรมันตะวันออก มีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติเนเปิล หรือ อิสตันบูล ... เมืองหลวงตุรกี
.
จึงรับเอาศาสนาคริสต์เข้ามา เกิดนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ ในราวปี พ.ศ. 1531
วิหารของรัสเซียจึงคล้ายวิหารที่ตุรกี
.
รูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นของ พระเจ้าวลาดิเมียมหาราช ... Vladimir the Great
หรือ เซนท์ วลาดิเมียร์ ... St.Vladimir ผู้นำศาสนาคริสต์เข้ามา

รถมาส่งที่ Moscow Manege ... ในกูเกิลแมปบอกว่าเป็น ศูนย์จัดแสดงและขายสินค้า
มิน่าไกด์พาเดินเลาะไปเลย ไม่แวะ กลัวนักช็อป

เดินผ่านสวน Alexander
อนุสาวรีย์ Patriarch Hermogen ... ตามไกด์ธงเขียว


ถนนข้างพระราชวังเครมลิน ... เลียบกำแพงและหอคอยสีแดง


รวมพลเพื่อขึ้นบันไดไปตรวจเข้มแบบขึ้นเครื่องบินและ x-ray ก่อนเข้าวัง

ปี พ.ศ. 1690 มงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ ดอลโกรูคี
มีรับสั่งให้สร้างป้อมปราการไม้ ขึ้นที่เนินเขาโบโรวิตสกายา ริมน้ำมอสควา และตั้งชื่อเมืองว่า มอสโคว์
... เครมลิน มีความหมายว่า ป้อมปราการ ...
.
ต่อมาเมืองเคียฟถูกมองโกลเข้ามาตีแตก ตกเป็นเมืองที่ต้องส่งบรรณาการให้มองโกล
กษัตริย์เมืองเคียฟ และราชาคณะจึงย้ายศูนย์กลางอำนาจมาทางตอนเหนือ
.
พระเจ้าอีวานที่ 1 แห่งรัสเซีย ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ ปี พ.ศ. 1871
สมัยพระเจ้าอีวานที่ 2 พระโอรสของพระองค์ได้ขับไล่มองโกลออกไป
ได้บูรณะเครมลินเป็นกำแพงหินขาวแทนไม้โอ๊ค
มอสโกจึงมีอีกชื่อเรียกว่า เมืองกำแพงหินขาว
.
ต่อมามองโกลกลับมาทำลายเครมลินจนพินาศ อีกครั้ง
และรัสเซียตกเป็นเมืองขึ้นของมองโกลอีกในปี พ.ศ. 1925
ผ่านเข้าพระราชวังชั้นใน ป้อมนี้ตกแต่งด้วยหอนาฬิกา
.
พระเจ้าอีวานที่ 3 แห่งรัสเซีย หรือ พระเจ้าอีวานมหาราช (พ.ศ. 2005 - พ.ศ. 2048)
ทรงขับไล่กองทัพมองโกล
ทรงรวบรวมดินแดนให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2023
ทรงรับอินทรีสองหัวเป็นสัญลักษณ์ของรัสเซีย โดยมีความหมายถึงการปกครองดินแดนรัสเซียทั้งทางตะวันออกและตะวันตก
.
ที่ว่ารับมาเพราะ ก่อนหน้าก็มีการใช้อินทรีสองหัวในหลายแห่งในโลก อาจหมายถึง อำนาจของจักรพรรดิทั้งในทางทางศาสนาและทางฆราวาส
รวมทั้งอาณาจักรโรมัน อาจรวมถึงอาณาจักร โรมันตะวันตก และ โรมันตะวันออก
อินทรีย์สองหัวที่พระราชวังเชินบรุนน์ ออสเตรีย ของราชวงศ์ฮับสบวก Hapsburg

เดินไป หอระฆัง และ ปืนยักษ์ - ไปทัวร์ต้องเดินเก่ง ๆ 

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
สร้างขึ้น พ.ศ. 2129 ตามพระบรมราชโองการในพระเจ้าซาร์ฟีโอดอร์ที่ 1 (Tsar Feodor Ioannovich)
ท่อนปลายปากกระบอกปืนมีภาพพระเจ้าซาร์ฟีโอดอร์ อีวาโนวิช ทรงม้า
เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 40 ตันด้วยกัน
ลูกปืนหินกลม ๆ ใต้ปากกระบอกหนักราว 1 ตัน จึงต้องใช้ดินปืนถึงราว 2 ตัน
บางตำนานว่าปืนใหญ่กระบอกนี้ไม่เคยถูกนำมายิงจริงเลยสักครั้ง
แต่ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปืนกระบอกนี้โดยละเอียด พบมีคราบดินปืนอยู่ อาจบอกได้ว่าปืนกระบอกนี้เคยใช้ยิงจริง ๆ

ระฆังของพระเจ้าซาร์
เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักกว่า 200 ตัน
ไกด์ว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ทันได้แขวน เกิดไฟไหม้พระราชวังเครมลิน
เมื่อใช้น้ำดับไฟ อุณหภูมิที่ต่างกันของโลหะที่มีความหนา จึงทำให้ระฆังแตก

ดอกไม้รายทาง


หอระฆังพระเจ้าอีวาน 
สูง 81 เมตร มีระฆังแขวนอยู่ 34 อัน

พระเจ้าอีวานที่ 3 ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังที่ประทับชื่อว่า Kremlin’s Terem Palace
ทรงนำช่างชาวอิตาลีมาออกแบบสร้างพระราชวัง ป้อมปราการต่าง ๆ พระวิหารในพระราชวังเครมลิน

จตุรัสหน้าพระราชวังรายล้อมไปด้วยโบสถ์ หรือ Cathedral Square 

พระราชวัง Kremlin’s Terem Palace และ
Palace of the Facets ส่วนจัดงานเลี้ยงต้อนรับของพระราชวัง (ส่วนที่มีผนังทึบขวามือ)

Cathedral of the Archangel ขวามือ ติดพระราชวัง - โดมทอง เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์

Cathedral of the Annunciation อยู่ถัดออกมา เป็นโบสถ์ส่วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์

Church of the Deposition of the Robe
เป็นโบสถ์เล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นข้างโบสถ์ที่สร้างก่อนใน พ.ศ. 1794 ใช้เก็บเสื้อคลุม หรือผ้าคลุมหน้า 
เล่าว่าเป็น ผ้าศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารี ที่นำมาจากปาเลสไตน์ สู่ คอนสแตนติโนเปิลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมือง

Assumption Cathedral  เป็นสถานที่บรมราชาภิเษกกษัตริย์ของรัสเซีย
ผนังภายในโบสถ์เขียนภาพ เรื่องราวของศาสนา
มีแท่นที่ประทับในพิธีบรมราชาภิเษก 4 แท่น ไม่มีที่นั่ง

Church of the Twelve Apostles
เป็นศาสนจักรของพระ
คำว่า Apostles คือ อัครทูต ตามพระวรสารสหทรรศน์และธรรมเนียมทางศาสนาคริสต์ใช้หมายถึงอัครสาวกสิบสองคน ที่พระเยซูทรงเลือก

ภาพ Assumption Cathedral, Church of the Twelve Apostles, และหอระฆังพระเจ้าอีวาน

กางเขนแห่งพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย
มีเส้นขวางสามเส้น
เส้นแนวนอนด้านบนสุด ถูกตอกไว้เหนือพระเศียรของพระเยซูเจ้า
เป็นสัญลักษณ์แห่ง INRI ... มาจากภาษาละติน Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum
เป็นภาษาอังกฤษว่า Jesus the Nazarene, King of the Jews (พระเยซูแห่งเมืองนาซาเรท กษัตริย์แห่งชาวยิว)
เส้นแนวนอนตรงกลาง พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนโดยถูกตอกที่มือ
ส่วนเส้นเฉียงด้านล่าง เป็นสัญลักษณ์ของที่รองพระบาทของพระเยซูเจ้า
เนื่องจากพระศาสนจักรตะวันออกเขื่อว่า พระบาทของพระเยซูถูกตอกแยกจากกัน
ไม่ได้ถูกตอกซ้อนกันตามที่พระศาสนจักรตะวันตก
ด้านขวาของเส้นเฉียงขึ้น ... ผู้ที่ถูกตรึงกางเขนด้านขวาของพระองค์ซึ่งกลับใจ
ด้านซ้ายของเส้นที่เฉียงลง ... ผู้ที่ถูกตรึงกางเขนด้านซ้ายของพระองค์ที่ไม่ยอมกลับใจ
กางเขนนี้ มักได้รับการติดตั้งไว้บนยอดโบสถ์ของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย


จากนี้ไกด์พาเดิน !!! ไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ The Armoury Chamber
ห้ามถ่ายรูป ให้ฝากเสื้อหนาว ใส่รองเท้ากระดาษหุ้มรองเท้าอีกชั้นกันฝุ่น
คนที่ดูแลเฝ้าประจำในแต่ละห้อง เป็นหญิงที่เกษียณอายุแล้ว
จัดแสดงของมีค่าของพระเจ้าซาร์ เช่น มงกุฎ, บัลลังก์ของซาร์แต่ละพระองค์,ของใช้ต่าง ๆ เสื้อผ้า ... ฉลองพระองค์ของซาร์ และซารีน่า
เอวเล็กมาก รองเท้าเล็ก แต่ละชุดจะใส่ครั้งเดียวไม่เคยใส่ซ้ำ
ราชรถในยุคต่าง ๆ ชุดเกราะของคนและของม้า ... ซึ่งหนักมาก
ของราชบรรณาการจากเมืองต่าง ๆ
ใครเดินขึ้นบันไดไม่ไหวก็นั่งรอ ... บันไดสูงมาก และลูกทัวร์ก็ผ่านการเดินมาอย่างมาก
สู้นะทาเคชิ!

ขากลับ เดินออกไปทางจตุรัสแดง

จบทัวร์ในพระราชวังเครมลิน
.
ความเดิมเรื่องไปรัสเซีย
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ https://pantip.com/topic/40774273
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่