สารานุกรมปืนตอนที่ 595 AR15 ตอนที่ 4 M4 Carbine

"ขอขอบคุณเพจ ป ปืนอย่างสูงครับ"
 
https://www.facebook.com/Porpeunbybaster/กลุ่มที่มีความสำคัญอีก 1กลุ่มของ AR-15 คือแบบปืนเล็กสั้น หรือ Carbine
พร้อมกับการอกแบบในชุด CAR-15 Colt ได้ออกแบบและพัฒนา Colt Model 605 ตัดลำกล้องเป็น Carbine โดยตัดลำกล้องส่วนที่ยื่นพ้นศูนย์หนาออกมา แต่ไม่ได้รับความนิยมใช้งานนัก มีรุ่นเพิ่มเติมคือ 605A มีตำแหน่งการยิงได้3ตำแหน่ง (Safe, Semi, Auto) และ 605B,มีตำแหน่งการยิงได้4ตำแหน่ง (Safe, Semi, Burst, Auto).ซึ่งมีการทดสอบโดย US.Navy’s SEAL แต่ก็ไม่ได้รับความนิยม จึงไม่มีการผลิตออกมาจำนวนมาก ซึ่งบทบาทนี้ถูกกลบรัศมีโดยปืนในกลุ่ม CAR-15 SMG หรือที่เรารู้จักกันดีคือกลุ่ม Colt Model 607 / XM177 /GAU 5/A ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในหน่วยรบพิเศษ,นักบิน,หรือทหารในหน่วยอื่นๆ จนอาจจะกลาวได้ว่า มันคือปืนเล็กสั้นที่แท้จริง “True Carbine" ของAR-15 ซึ่งในกลุ่มนี้ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่2
พัฒนาการของกลุ่มปืนเล็กสั้นในเฟสต่อมานั้นเริ่มจาก
หลังจากปี 1976 ปืนในตระกูล AR ที่มีน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวซึ่งจะนำมาทดแทนปืนเล็กสั้นแบบ M3 Carbine. โดยกองทัพบกสหรัฐฯและนาวิกโยธินสหรัฐฯได้ออกแบบและทดสอบใช้งาน XM177E2,/ Colt Model 640หรือ CAR15 Commando ลำกล้องยาว 11.5 นิ้ว ในสนามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ความต้องการในงานต่างๆทั้งด้านการทหารและผู้รักษากฎหมาย จึงได้มีการออกแบบให้คล่องตัวซึ่งต่อมาคือ Colt Model 650 ซึ่งถูกจัดให้เป็น M16A1 carbine ( Colt เรียก ) ซึ่งใช้ลำกล้องยาว 14.5 นิ้ว โครงปืนบนแบบ แบบM16A1 ใช้พานท้ายเต็มแบบ เกลียวลำกล้อง 1:12 ซึ่งก็มีในชุดเดียวกันคือ Colt Model 651 และ Colt Model 652 (ไม่มีคันส่งลูกเลื่อน)หน้าตาเหมือน Colt Model R6530 "AR-15A2 Sporter Lightweight" (ต่างกันที่โครงปืนบน)ต่อมามีการนำพานท้ายแบบยืดได้ 2ตำแหน่ง 2nd Generation(retractable two position stock)อลูมีเนียม นั้นคือ Colt Model 653 "M16A1 Carbine" ซึ่งต้องการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในหน่วยงานรักษากฎหมาย (บ้านเราก็มีใช้งาน)
มีรุ่น Colt Model 654 "M16A1 Carbine”เป็นรุ่นส่งออกของ Model 653 ไม่มีตัวช่วยส่งลูกเลื่อน(without forward assist.)
ในปี1983 9th Infantry Division(กองพลทหารราบที่ 9) ได้ตั้งโครงการ Quick Reaction Program (QRP) เพื่อจัดหาปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มม. มาใช้งานซึ่งพวกเขาได้รับอาวุธทดสอบแบบ XM4 จาก Army's Armament Research and Development Center (ARDC) นั้นคือกลุ่ม Colt Model 720 ซึ่งใช้ลำกล้องอัตราเกลียว 1:7 ยาว11.5นิ้ว ตำแหน่งคันบังคับการยิง S-1-F, ซึ่งจริงมันก็คือ XM177E2 ที่ใช้ลำกล้อง 1:7 พานท้ายแบบยืดได้ 2ตำแหน่ง
ซึ่งเมื่อเปลี่ยนปลกลดแสงมาเป็นแบบกรงนกA1ก็มันก็คือ Colt Model 733 "M16A2 Commando" เป็นโมเดลที่ไม่ได้มีการกำหนดตายตัวจากColt ว่าที่จริงแล้วใช้ โครงปืนจากรุ่นหลักรุ่นไหนบ้าง มาได้ทั้ง A1, A1E1 หรือA2 ของโครงส่วนบน (upper receiver )มีการนำของ A1 มาใช้งาน
โดยต่อมา XM4 จึงเปลี่ยนลำกล้องเป็นลำกล้องยาว 14.5 นิ้ว แบบ profile barrel (มีส่วนแคบ) ตำแหน่งคันบังคับการยิง S-1-3 และมีที่บังปลอกกระสุน พานท้ายพลาสติกแบบปรับได้แบบ 3rd Generation และปลอกลดแสงแบบ M16A2 นั้นก็คือ Colt Model 723 "M16A2 Carbine"
ต่อมาได้มีการใช้ศูนย์เล็งปรับแนวดิ่งได้แบบM16A2 คือ Colt Model 727คือ “M16A2 Government Carbine” ซึ่งใช้ศูนย์เล็งแบบ M16A2
ในเดือนพฤษภาคม ปี 1991 XM4 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Carbine, Caliber 5.56 mm, M4” หรือ M4 ซึ่งตัวแรกคือ Colt Model Model 777 ซึ่งหูหิ้วไม่สามารถถอดได้ ตำแหน่งคันบังคันบังคับการยิงคือ S-1-F
มีรุ่น คับปรับตำแหน่งการยิง 4ตำแหน่งแบบ S-1-3-F คือ Colt Model 778 และรุ่นคันปรับตำแหน่งการยิง3 ตำแหน่งแบบ S-1-3 Colt Model 779
พร้อมๆกันเมื่อมีการออกแบบ โคงปืนแบบมีรางติดอุปกรณ์ MIL-STD-1913 picatinny rail. ซึ่งกลายเป็นกลุ่ม Colt Model 9XX จึงมีการนำมาใช้งานกับ M4 โดยทดสอบในรุ่น Colt Model 920 ซึ่งเป็น M4 ที่สามารถถอดหูหิ้วได้นั้นเอง
เมื่อเปลี่ยนพานท้ายเป็นแบบ ใช้พานท้ายแบบ4ตำแหน่ง 4th Generation(พลาสติก) ก็จึงกลายเป็น M4A1 (M4E1)หรือ Colt Model 921 (ซึ่งบางแหล่งข้อมูลบอกว่า เป็นM4รุ่นแรกที่ถอดหูหิ้วได้ )


ทั้ง M4 และ M4A1 ถูกนำไปทดสอบโดย U.S. Navy SEALs ในโซมาเลียปี 1993 และ Colt ได้นำ M4A1 เข้าสู่สายผลิตอย่างจริงจัง มีรุ่นย่อยออกมาอีกคือ
รุ่น Colt Model 921HB ซึ่งใช้ลำกล้องหนา
รุ่น Colt Model 925 หรือ M4E2 Carbine ซึ่งใช้คันบังคับการยิงแบบ 0-1-3 หรือ เรียกว่า M4 MWS (Modular Weapon System)
โดยการใช้รางติดอุปกรณ์แบบ Rail Adapter System (RAS) 4ตำแหน่งของ Knight's Armament Company (KAC) เพื่อรองรับการติดอุปกรณ์ต่างๆ
SOPMOD M4
ต่อมาM4A1 มีการใช้รางติดอุปกรณ์ 4 ตำแหน่งแบบ Rail Interface System (RIS)ของ Knight's Armament Company (KAC), แทนประกับรองลำกล้องปืนแบบกลมสั้น เพื่อรองรับระบบอาวุธแบบ Special Operations Peculiar Modification (SOPMOD) ซึ่งเป็นการร้องขอจาก U.S. Special Operations Command (USSOCOM)
M4/M4A1 Block II SOPMODพัฒนาโดย Naval Surface Warfare Center (NSWC - Crane Division) ใช้รางติดอุปกรณ์ของ Daniel Defense RIS II และมีอุปกรญ์สวนควบคือ
Elcan SpecterDR 1-4x Scope (designated SU-230/PVS)
EOTech 553 HOLOgraphic Weapon Sight (designated SU-231/PVS)
Insight Technology M3X Tactical Illuminator (designated SU-233/PVS)
Advanced Target Pointer Illuminator Aiming Light (ATPIAL) (designated AN/PEQ-15)
ใช้งานในปี 2001
M4 Commando
ก็คือ M4 ที่ใช้ลำกล้องสั้น 11.5 นิ้ว ซึ่งมี Colt Model 933 ,Colt Model 935และColt Model 938 ซึ่งใช้งานเหมือน 733
Mk 18 CQBR
ซึ่งปรับแต่งโดย Karl Lewis, President of Lewis Machine and Tool (LMT). สำหรับกองทัพเรือสหรัฐฯ ลำกล้องเหลือ10.5 นิ้ว ดีไซด์นี้เรียกว่า CQB-R (Close Quarters Battle-Receiver) แต่ปืนรุ่นนี้ถูกกำหนดโดย United States Navy.ใช้ชื่อว่า Mk 18 Mod 0 ใช้ในหน่วย Navy VBSS units, NCIS, และ Navy SEALs.
การผลิตจำหน่ายในส่วนพลเรือน
AR-15 Carbine (จาก Armalite Model 15) เป็นปืนที่Colt ผลิต ให้ยิงได้เฉพาะในโหมด semi-automatic เท่านั้นเพื่อจำหน่ายให้แก่พลเรือนในตลาดพานิช Colt ใช้รหัสกับรุ่นนี้ Colt Model 799Colt AR-15A3 Tactical Carbine เป็นรุ่นจำหน่ายตลาดพลเรือน ลำกล้อง16 นิ้ว และหูหิ้วถอดได้และมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในสหรัฐ นำไปใช้งาน
ชื่อ “M4” เคยเป็นกรณีพิพาทกันระหว่า Colt กับ HK และ Bushmaster .ในปี2004 ซึ่งColt อ้างว่าชื่อ M4 เป็นเครื่องหมายทางการค้า(trademark)ของตนเอง ซึ่งคดีนี้ HK ได้ยอมเปลี่ยนชื่อเป็นHK 416 และออกจากการต่อสู้ในศาล ผู้พิพากษาศาลแขวงรัฐเมนได้มีคำตัดสินในปี2005 ซึ่งศาลได้พิจรณาว่า คำว่า M4 นั้นไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของ Colt (เพราะเป็นโค๊ดที่รัฐบาลสหรัฐเป็นตนตั้ง) และให้เพิกถอนออกจากการเป็นเครื่องหมายทางการค้าไป
ยังมีรุ่นอื่นๆอีกแต่ขอนำมากล่าวถึงเพียงเท่านี้ครับซึ่งสามารถติดตามอ่านได้ในเพจ และเพจพันทมิตร

โปรดติดตามต่อในตอนที่ 5 ครับ
Cr.
https://en.wikipedia.org/wiki/M4_carbine
http://www.smallarmsreview.com/display.article.cfm...
https://www.military.com/equipment/m4-carbine
https://www.gunsweek.com/.../colt-defense-m4-classic-series
The M4 Carbine : Chris McNab
#M4 #M4A1 #ป_ปืน


สวัสดีครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่