สรุปรายชื่อที่อยู่ในข่ายไปอิตาลี

SETTER
สิริมา มานะกิจ
นุศรา ต้อมคำ
ณัฐนิชา ใจแสน
กุลภา เปี่ยมพงสานต์
โสรยา พรหมหล้า
วราภรณ์ ภูมิเจริญ

MB
ปลื้มจิตร์ ถินขาว
อำพร หญ้าผา
วัชรียา นวลแจ่ม
วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
ฐิราวรรณ แสงอบ
ปรียา หินดำ
อนงค์พร พรหมรัด

LIBERO
ปิยะนุช แป้นน้อย
ฐาปไพพรรณ ไชยศรี
นริศรา แก้วมะ
ฑิฆัมพร ช้างเขียว

OH+OP
อรอุมา สิทธิรักษ์
วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
มลิกา กันทอง
จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา
ฉัตรสุดา นิละภา
วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
สุทัตตา เชื้อสู่หลิม
วณิชยา หล่วงทองหลาง
นกยูง เภาวะนะ
กรรณิการ์ ธีปะโชติ
สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
ภัททิยา จวงจันทร์
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่