สภากาชาดไทย เปิดระดมทุน แคมเปญ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”

กระทู้ข่าว
สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดระดมทุน “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0 สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ สภากาชาดไทย ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิและการเมืองใด ๆ ด้วยการ “ช่วยเหลือ และ “เยียวยา” ผ่านสถานีกาชาด เหล่ากาชาด 77 จังหวัด และกิ่งกาชาด 240 อำเภอทั่วประเทศ โดยทำงานร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. โอกาสนี้ สภากาชาดไทยจึงขอพระราชานุญาตจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564  เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ วันละ 3,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนอกจากนี้ยังจัดชุดธารน้ำใจ มอบให้แก่ผู้กักตนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว 198,072 ชุด มูลค่า 130,727,520 บาท (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 – 29 เมษายน 2564) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564) และขณะนี้กำลังเร่งสำรวจปักหมุด ค้นหาและมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ไร้ที่พึ่ง ในโครงการ “มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ” ซึ่งมีจำนวนถึง 600,000 คน (ข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้นของกระทรวงสาธารณสุข) โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจและลงพิกัดกลุ่มดังกล่าวในแอปพลิเคชันพ้นภัย เมื่อเหตุภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต้องการร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที ขณะนี้สำรวจและปักหมุดแล้วจำนวน 51,734 ราย โดยเงินบริจาคแคมเปญ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” จะนำไปช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ผู้กักตัน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศต่อไป


ด้าน นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีการตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิดรวมทั้งมีผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ซึ่งพักกักตนเองอยู่ในบ้านพักและไม่สามารถหุงหาอาหารได้เอง โดยได้รับการร้องขอจากส่วนราชการจังหวัดให้เปิดครัวเพื่อปรุงอาหารให้แก่ผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลสนาม อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้ประสานงานกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ต่อไป

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ จึงเร่งระดมทุนและเชิญชวนบริจาคเงินผ่านแคมเปญ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0 สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ 
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่