มีวิธีแก้ไหมครับ

WARNING: library LiquidCrystal_I2C-1.1.2 claims to run on avr architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on esp8266 architecture(s).

C:\Users\ASUS\Desktop\sketch_mar03a\sketch_mar03a.ino: In function 'void setup()':

sketch_mar03a:20:13: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'

   lcd.begin();

             ^

C:\Users\ASUS\Desktop\sketch_mar03a\sketch_mar03a.ino:20:13: note: candidate is:

In file included from C:\Users\ASUS\Desktop\sketch_mar03a\sketch_mar03a.ino:1:0:

C:\Users\ASUS\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)

   void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );

        ^

C:\Users\ASUS\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C-1.1.2/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note:   candidate expects 3 arguments, 0 provided

exit status 1

no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่