รบกวนผู้รู้ช่วยตรวจสอบโค้ดของผมให้หน่อยครับ esp32

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <dht.h>
#define dht_apin 19 
dht DHT;
char ssid[] = "3bb-wlan"; 
char pass[] = "87654321"; 
#define TokenLine ""

String txt1 = "ัYour cactus humidity is ";
String txt2 = "Water Your Cattus NOW !!!"; 
String txt3 = "Humidity in air is ";
String txt4 = "Tempereture is ";

int sensorPin = 34;

void setup() {
pinMode(sensorPin, INPUT);

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(ssid, pass);

Serial.print("WiFi Connecting");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {
int Humidity = analogRead(sensorPin);
if (Humidity < 700) {
Serial.print("Moisture Sensor Value:");
Serial.println(Humidity);
NotifyLine(txt1 + Humidity + txt2 + txt3 + DHT.humidity + txt4 + DHT.temperature );
}
else if (Humidity >= 700) {
Serial.print("Moisture Sensor Value:");
Serial.println(Humidity);
}
 DHT.read11(dht_apin);
    NotifyLine(txt1 + Humidity +  txt3 + DHT.humidity + txt4 + DHT.temperature );
    Serial.print("Current humidity = ");
    Serial.print(DHT.humidity);
    Serial.print("%  ");
    Serial.print("temperature = ");
    Serial.print(DHT.temperature); 
    Serial.println("C  ");
    
    delay(5000);

delay(2000);
}
void NotifyLine(String t) {
WiFiClientSecure client;
if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
Serial.println("Connection failed");
return;
}
String req = "";
req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
req += "Authorization: Bearer " + String(TokenLine) + "\r\n";
req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
req += "User-Agent: ESP32\r\n";
req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
req += "Content-Length: " + String(String("message=" + t).length()) + "\r\n";
req += "\r\n";
req += "message=" + t;
Serial.println(req);
client.print(req);
delay(20);
Serial.println("-------------");
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
break;
}เเล้วผลรับในserial monitorมันขึ้นsensorทำงานปกติเเต่ มันขึ้นconnection failed เเล้วค่าก็ไม่ส่งมาในไลน์ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  Arduino วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Open-source Software C++ Microcontroller
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่