อยากสอบถามเกี่ยวกับ App Script กับ google sheets ครับ

อยากสอบถามหน่อยครับ

พอดีอยากลองศึกษาเกี่ยวกับนำ Google Sheet มาทำ Form Search ครับ เลยลองค้นหาใน Google แล้วเจอบทความ
https://www.bpwebs.com/create-web-forms-to-get-data-from-google-sheets/#code-file ดังตัวอย่าง
เลยลองทำตาม
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

โดยการ Copy Google Sheet มาแล้ว Add app script ตามตัวอย่าง

Index.html
[code]<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <base target="_top">
        <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-xrRywqdh3PHs8keKZN+8zzc5TX0GRTLCcmivcbNJWm2rs5C8PRhcEn3czEjhAO9o" crossorigin="anonymous"></script>
         
        <!--##JAVASCRIPT FUNCTIONS ---------------------------------------------------- -->
        <script>
          //PREVENT FORMS FROM SUBMITTING / PREVENT DEFAULT BEHAVIOUR
          function preventFormSubmit() {
            var forms = document.querySelectorAll('form');
            for (var i = 0; i < forms.length; i++) {
              forms.addEventListener('submit', function(event) {
              event.preventDefault();
              });
            }
          }
          window.addEventListener("load", preventFormSubmit, true); 
              
           
          //HANDLE FORM SUBMISSION
          function handleFormSubmit(formObject) {
            google.script.run.withSuccessHandler(createTable).processForm(formObject);
            document.getElementById("search-form").reset();
          }
         
          //CREATE THE DATA TABLE
          function createTable(dataArray) {
            if(dataArray && dataArray !== undefined && dataArray.length != 0){
              var result = "<table class='table table-sm table-striped' id='dtable' style='font-size:0.8em'>"+
                           "<thead style='white-space: nowrap'>"+
                             "<tr>"+                               //Change table headings to match witht he Google Sheet
                              "<th scope='col'>ORDERNUMBER</th>"+
                              "<th scope='col'>QUANTITYORDERED</th>"+
                              "<th scope='col'>PRICEEACH</th>"+
                              "<th scope='col'>ORDERLINENUMBER</th>"+
                              "<th scope='col'>SALES</th>"+
                              "<th scope='col'>ORDERDATE</th>"+
                              "<th scope='col'>STATUS</th>"+
                              "<th scope='col'>QTR_ID</th>"+
                              "<th scope='col'>MONTH_ID</th>"+
                              "<th scope='col'>YEAR_ID</th>"+
                              "<th scope='col'>PRODUCTLINE</th>"+
                              "<th scope='col'>MSRP</th>"+
                              "<th scope='col'>PRODUCTCODE</th>"+
                              "<th scope='col'>CUSTOMERNAME</th>"+
                              "<th scope='col'>PHONE</th>"+
                              "<th scope='col'>ADDRESSLINE1</th>"+
                              "<th scope='col'>ADDRESSLINE2</th>"+
                              "<th scope='col'>CITY</th>"+
                              "<th scope='col'>STATE</th>"+
                              "<th scope='col'>POSTALCODE</th>"+
                              "<th scope='col'>COUNTRY</th>"+
                              "<th scope='col'>TERRITORY</th>"+
                              "<th scope='col'>CONTACTLASTNAME</th>"+
                              "<th scope='col'>CONTACTFIRSTNAME</th>"+
                              "<th scope='col'>DEALSIZE</th>"+
                            "</tr>"+
                          "</thead>";
              for(var i=0; i<dataArray.length; i++) {
                  result += "<tr>";
                  for(var j=0; j<dataArray.length; j++){
                      result += "<td>"+dataArray[j]+"</td>";
                  }
                  result += "</tr>";
              }
              result += "</table>";
              var div = document.getElementById('search-results');
              div.innerHTML = result;
            }else{
              var div = document.getElementById('search-results');
              //div.empty()
              div.innerHTML = "Data not found!";
            }
          }
        </script>
        <!--##JAVASCRIPT FUNCTIONS ~ END ---------------------------------------------------- -->
         
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <br>
            <div class="row">
              <div class="col">
             
                  <!-- ## SEARCH FORM ------------------------------------------------ -->
                  <form id="search-form" class="form-inline" onsubmit="handleFormSubmit(this)">
                    <div class="form-group mb-2">
                      <label for="searchtext">Search Text</label>
                    </div>
                    <div class="form-group mx-sm-3 mb-2">
                      <input type="text" class="form-control" id="searchtext" name="searchtext" placeholder="Search Text">
                    </div>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary mb-2">Search</button>
                  </form>
                  <!-- ## SEARCH FORM ~ END ------------------------------------------- -->
               
              </div>    
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col">
             
                <!-- ## TABLE OF SEARCH RESULTS ------------------------------------------------ -->
                <div id="search-results" class="table-responsive">
                  <!-- The Data Table is inserted here by JavaScript -->
                </div>
                <!-- ## TABLE OF SEARCH RESULTS ~ END ------------------------------------------------ -->
                   
              </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
[/code]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
code.gs
[code]function doGet() {
  return HtmlService.createTemplateFromFile('Index').evaluate();
}
 
 
/* PROCESS FORM */
function processForm(formObject){  
  var result = "";
  if(formObject.searchtext){//Execute if form passes search text
      result = search(formObject.searchtext);
  }
  return result;
}
 
//SEARCH FOR MATCHED CONTENTS 
function search(searchtext){
  var spreadsheetId   = '142FbylWc7109R0RsXQ42NuN_TFs-D3RTtIYJOSBR1QM'; //** CHANGE !!!
  var dataRage        = 'Data!A2:Y';                                    //** CHANGE !!!
  var data = Sheets.Spreadsheets.Values.get(spreadsheetId, dataRage).values;
  var ar = [];
   
  data.forEach(function(f) {
    if (~f.indexOf(searchtext)) {
      ar.push(f);
    }
  });
  return ar;
}
[/code]
และทำการเปลี่ยน spreadsheetId แต่ทำเวลาลองทดสอบใช้งาน ฟังค์ชั่นมันถึงไม่ทำงานครับ
คือถ้าไม่มีการกรอกข้อมูลเข้าไป จะมีการแจ้งว่า Data not found! ตรงนี้ถูกต้อง แต่พอใส่ค่าเข้าไปแล้วกลับไม่เกิดผลเหมือนไม่มีการไปดึงข้อมูล

เลยอยากสอบถามว่าเราจะแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่