แก้ไขปัญหา โค้ด ใน arduno error

เมื่อกดอัปโหลดแล้วมันขึ้น error แบบนี้ต้องแก้ไขยังไงค่ะ มีใครรู้บ้าง

ตัวนี้คือโค้ดที่ใช้ลง
#define Trig 2
#define Echo 3
#include <Servo.h>
Servo myservo;
long duration;
int distance;
void setup() {
myservo.attach(A0);
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig, LOW);
duration = pulseIn(Echo, HIGH);
distance = duration * 0.034 / 2;
if (distance <= 40)
{
myservo.write(150);
delay(1000);
}
else {
myservo.write(0);
delay(500);
}
}

ส่วนตัวนี้เมื่ออัปโหลดแล้วมันขึ้นแบบนี้ค่ะ

Sketch uses 3000 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 50 bytes (2%) of dynamic memory, leaving 1998 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
An error occurred while uploading the sketch
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe5
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่