สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยหน่อยครับ เรื่องการโอนเช็คขีดคร่อม A/C Payee Only

คือ ผมเข้าใจว่า กรณีที่เป็นเช็คขีดคร่อง A/C Payee Only แล้วขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ"  

อย่างนี้ โดยหลัก จะต้องเอาเช็คเข้าฝากในบัญชีธนาคารของผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับเงินตามเช็คเท่านั้น ไม่สามารถโอนเช็คด้วยการสลักหลังเช็คแบบปกติได้

แต่ยังสามารถใช้วิธีการโอนอย่างสามัญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 917 วรรคสอง ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า “เมื่อผู้สั่งจ่ายเขียนลงในด้านหน้าแห่งตั๋วแลกเงินว่า “เปลี่ยนมือไม่ได้” ดังนี้ก็ดี หรือเขียนคำอื่นอันได้ความเป็นทำนองเช่นเดียวกันนั้นก็ดี ท่านว่าตั๋วเงินนั้นย่อมจะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญ”   คือ ต้องทำเป็นหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามเช็ค ระหว่าง ผู้โอน (ก็คือผู้รับเงินตามเช็ค) กับผู้รับโอน  แล้วทำหนังสือบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง (ก็คือธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็ค)

จึงขอสอบถามว่า ถ้าจะใช้วิธีการโอนเป็นหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง อย่างนี้  จะต้องทำอย่างไรครับ ในกรณีที่ผู้รับเงินตามเช็คอยู่ในต่างประเทศ ไม่มีบัญชีธนาคารในไทยเลย  ก็เลยจะโอนสิทธิตามเช็คให้กับผู้รับโอน ซึ่งอยู่ในไทย เพื่อเอาเงินเข้าบัญชีของเค้าก่อน แล้วค่อยโอนเงินไปต่างประเทศทีหลัง
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่