วัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

⭕️วัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
📸 ถ่ายภาพไว้เมื่อ 28/8/2563
สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมวัดอีกแห่งนึงมีอายุเก่าแก่กว่า ๓๐๐ ปี ที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน แต่ด้วยความเก่าแก่อาคารเก่าๆที่อายุมากๆในวัดนี้ก็ได้เสื่อมไปตามกาลเวลาและได้รื้อไปแล้วจะมีก็เป็นที่สร้างในยุคหลังนะครับ
📌"วัดทรงคนอง"ที่มาของชื่อวัดมาจากชื่อหมู่บ้าน ที่วัดตั้งอยู่นั่นเองครับ ความเป็นมาของชื่อตำบล"ทรงคนอง"เป็นมาดังนี้ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาค้าขาย โดยล่องเรือมาตามแม่น้ำท่าจีน มาถึงหมู่บ้านบริเวณนี้ เห็นความอุดมสมบูรณ์ จึงได้พักอาศัย อยู่ ณ ที่แห่งนี้ และนำขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนมาเผยแพร่ มีการติดต่อเทพเจ้าที่เคารพนับถือ มาประทับทรงร่างคนดี เรียกว่า “การทรงเจ้า” วัดทรงคนอง มีหลวงพ่อโป๋หลุย , หลวงพ่อซือหู , หลวงพ่อนพมณี ได้มาประทับทรง รักษาโรคต่างๆ ให้แก่ชาวบ้านภายในตำบลและต่างจังหวัด การทรงเจ้ามีอยู่ทั่วไปบริเวณลุ่มน้ำนี้ ซึ่งเทพเจ้าแต่ละองค์ จะมีศาลเจ้าตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีน เมื่อถึงงานปีของศาลเจ้าแต่ละแห่ง เทพเจ้าแต่ละองค์จะมาเข้าร่วมงาน แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กันอย่างคึกคะนอง ทำให้งานครึกครื้นและเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านทั่วไป อันเป็นที่มาของชื่อ “ทรงคนอง”

📌ประวัติ"วัดทรงคนอง"เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดนิกายมหายาน ขึ้นตรงต่อเจ้าคณะตำบลไร่ขิง ประกาศตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๒๕๖ วัดทรงคนอง ถึงปัจจุบันอยุกว่า ๓๐๐ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ปัจจุบันมีพระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส จากหนังสือวัฒนธรรมสามพราน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้บันทึกไว้ว่า วัดทรงคนอง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา หลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่ ได้แก่ กลุ่มพระพุทธรูปสร้างด้วยหินทรายขนาดต่าง ๆ จำนวนหลายองค์ และบางองค์มีความเก่าแก่ไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้นร่วมสมัยกับสมัยอู่ทองตอนปลายหรือสุพรรณภูมิ จากประวัติศาสตร์ของวัดกล่าวไว้ว่าเคยมีอุโบสถมาแล้ว ๓ หลัง ซึ่งมีการบูรณะและปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดใน ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จตรวจวัดในลุ่มแม่น้ำท่าจีน พระองค์เสด็จแวะเยี่ยมและได้ถวายรูปถ่ายของพระองค์ไว้ให้กับวัดทรงคนอง ๑ รูป ในอดีตวัดทรงคะนองแห่งนี้มีพระเกจิอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสกันเป็นอย่างมากอยู่หลายองค์ ได้แก่ พระสมุห์มี จนฺทสโร(หลวงพ่อมี) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๗ ซึ่งท่านมีความรู้เรื่องยารักษาโรคพื้นบ้านเป็นอย่างดี ต่อมาตำรานี้ได้สืบทอดลงมาถึง พระครูฐิติญาณสังวร (ขวบ ฐิติญาโน) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๘ และต่อลงมาถึงพระวงษ์อาภากโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงคนอง ซึ่งปัจจุบันมรณภาพแล้ว สำหรับพระเครื่องและวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงของวัดนี้ ได้แก่ พระปิดตา พระสมเด็จหลวงพ่อมี และพระหลวงพ่อโป๊หลุย เป็นต้น
📌พระอุโบสถสร้างเมื่อ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ภายในประดิษฐาน พระประธานหลวงพ่อศิลามณี เป็นพระปางมารวิชัย พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง สร้างจากหินทรายแดง(วัดที่ผมไปไม่ได้เปิดพระอุโบสถให้เข้า)แต่ในบริเวณพระอุโบสถจะมี วิหารอยู่2ข้างของพระอุโบสถ วิหารฝั่งซ้ายก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชม แต่วิหารฝั่งขวา จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดนี้ที่ชาวบ้านนับถือกันคือ หลวงพ่อโป๋หลุย และ หลวงพ่อซือหู วิหารนี้เปิดให้เข้าไปไหว้พระทุกวันครับ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่