ถ้าหางานไม่ได้ภายใน 6 เดือน ควรจะสมัครประกันสังคมแบบไหนดีครับ ระหว่างมาตรา 39 หรือ 40 (แบบสมทบ 150)

เท่าที่อ่านดู มาตรา 39 จะต้องสมัครภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ลาออก  แต่เงินสมทบจะค่อนข้างต่างกันเยอะ  โดยที่สิทธิประโยชน์แทบไม่ได้ต่างกันเลย ( ถ้าเป็นผู้ชาย )

มาตรา 39 (สมัครใจ) ได้แก่ : ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน
        1. เคยเป็นผู้ตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
 
        2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบ : จ่ายเดือนละ 432 บาท เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)
สิทธิประโยชน์ : ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี
        1.กรณีเจ็บป่วย
        2.กรณีคลอดบุตร
        3.กรณีทุพพลภาพ
        4.กรณีตาย
        5.กรณีสงเคราะห์บุตร
        6. กรณีชราภาพ ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 

        มาตรา 40 (สมัครใจ) ได้แก่ : ผู้ประกันตนนอกระบบ
คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน
        1. บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม
        2. บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม
เงินสมทบ : สามารถเลือกได้ 2 ทางเลือก
        ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
        ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
สิทธิประโยชน์ : แบ่งเป็น 2 ประเภท
        ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ
        1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
        2. กรณีทุพพลภาพ
        3. กรณีตาย
        ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
        1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
        2. กรณีทุพพลภาพ
        3. กรณีตาย
        4. กรณีชราภาพ (บำเหน็จ)

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บ
https://mellow975.mcot.net/article/742/"ผู้ประกันตน"-ของประกันสังคม-มีกี่ประเภท-แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
2 มาตรานี้สิทธิประโยชน์ต่างกันเลยนะคะ ม.39 ได้สิทธิประโยชน์เหมือน ม.33 เลยนะคะ ยกเว้นลงว่างงานไม่ได้ ส่วน ม.40 ไว้ใช้ควบคู่กับบัตรทองค่ะ กรณีเจ็บป่วยไปหาหมอต้องจ่ายเองหรือใช้สิทธิบัตรทองนะคะ การเบิกสิทธิแต่ละอย่างได้ไม่เท่ากันด้วยค่ะ ถ้ามองว่าแบบไหนดีกว่าก็ต้องเป็น ม.39 อยู่แล้วค่ะ แต่ถ้ามองถึงเงินชราภาพ หากจะส่งต่อไปเรื่อยๆจน 55 ปี เงินบำนาญต่อเดือนจะได้น้อยมากเช่นกัน แต่หากส่งไม่ถึง 180 เดือนหรือแค่ 179 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จก็มองว่าดี
   ถ้าตอนนี้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องก็หยุดส่ง รอครบ 55 ปีเบิกเงินชราภาพมาใช้ แล้วสมัคร ม.40 เพื่อเป็นเงินออม และซื้อประกันชีวิตไว้เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันไว้ด้วยค่ะ
  อ้ออีกอย่างปัจจุบัน ม.40 มีเลือกจ่าย 3 แบบนะคะ

   ส่วนผู้ประกันตนมี 3 มาตราค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่