ในประกาศใช้คำว่าไบโอดีเซล แต่ที่จริงเอาน้ำม้นปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ ตัวเดียวกันกับ cooking oil มาผสมขายให้เราใช่ไหม

ในประกาศใช้คำว่าไบโอดีเซล
แต่ที่จริงเอาน้ำม้นปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ ตัวเดียวกันกับ cooking oil มาผสมขายให้เรา
http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/699TH_0001.pdf
"นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ จะมีการออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร) เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป  โดยปั๊มน้ำมันทุกแห่ง จะมีระยะเวลา 4-5 เดือน นับจากนี้ ในการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตู้จ่าย และป้ายโฆษณาต่างๆให้เป็นไปตามประกาศ จาก “ดีเซลB10” เป็น “ดีเซล”  ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น ดีเซลB7"
https://www.kitsadagoodcar.com/news/กรมธุรกิจพลังงาน-ประกาศ-เปลี่ยนชื่อน้ำมัน-b10-เป็นดีเซล/
น้ำม้นปาล์มกลั่นบริสุทธิ์
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/295_13.pdf
ไบโอดีเซล
http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/used/01-04.php
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
ด้วยความเคารพในความคิดเห็นของทุกท่าน  

จขกท. ไม่ได้ถูกปั่นด้วยข้อมูลเท็จใด ๆ
แต่เห็นว่าโดยทั่วไปยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลในบ้านเรา
ความจริงคือ B7, B10 และ B20 ถูกผสมด้วยน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ หรือมักเรียกว่าน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil, RBD PO)
- ไม่ใช่น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ประเภท Fatty Acid Methyl Ester (FAME)
- ไม่ใช่น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ประเภท Refined-FAME
- ไม่ใช่น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ประเภท Bio-hydrogenated diesel (BHD)
- ไม่ใช่น้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ประเภท Partially Hydrogenated Diesel (H-FAME)


"นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า
กรมฯ จะมีการออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร)
เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป  
โดยปั๊มน้ำมันทุกแห่ง จะมีระยะเวลา 4-5 เดือน นับจากนี้ ในการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตู้จ่าย
และป้ายโฆษณาต่างๆให้เป็นไปตามประกาศ จาก “ดีเซล B10” เป็น “ดีเซล”  
ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น ดีเซล B7"

https://www.kitsadagoodcar.com/news/กรมธุรกิจพลังงาน-ประกาศ-เปลี่ยนชื่อน้ำมัน-b10-เป็นดีเซล/

ทั้งนี้มาจากพระปรีชาสามารถและทรงเล็งเห็นการณ์ไกล
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9)

สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่  10764  
"การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล"
เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9)

https://library.stou.ac.th/odi/king-of-think/link_03.html
https://library.stou.ac.th/odi/king-of-think/page_3.html
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่