อนาคตประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้าสู่โหมดประชากรลดลงหมดทุกประเทศ คิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรครับ

ในปัจจุบัน ไทยมีการจ้างงานมาจากแรงงานประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากๆ
เพราะในปัจจุบันนี้โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนไปมาก ไม่ต่างอะไรกับประเทศญี่ปุ่น

ถ้านับเฉพาะในประเทศอาเซียนนี้
ในอนาคตเอง ก็จะเข้าสู่โหมดประชากรลดลงเช่นกัน เพราะการพัฒนาของแต่ละประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จึงทำให้ผู้คนในประเทศเริ่มรู้จักวางแผนชีวิตและครอบครัวกันเป็นมากขึ้น

ไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่มีอัตราการเกิดต่ำมากและสังคมผู้สูงอายุ
และอีกไม่นาน เวียดนาม ก็จะเจอปัญหานี้ตามมาเช่นกัน

อนาคต ทุกประเทศในอาเซียนก็จะเข้าสู่โหมดประชากรลดลงเพราะอัตราการเกิดต่ำลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุ เมื่อเกิดสังคมผู้สูงอายุ จะทำให้จำนวนประชากรตายมากกว่าประชากรเกิด


1.อินโดนีเซีย
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 270 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 320 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 300 ล้านคน

2.ฟิลิปปินส์
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 108 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 175 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 173 ล้านคน

3.เวียดนาม
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 97 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 112 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 100 ล้านคน

4.ไทย
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 69 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ  70 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 47 ล้านคน

5.เมียนมาร์
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 54 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 70 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 65 ล้านคน

6.มาเลเซีย
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 33 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ  40 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 35 ล้านคน

7.กัมพูชา
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 16 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 20 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 17 ล้านคน

8.ลาว
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 7 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 9 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 7 ล้านคน

9.สิงคโปร์
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 6 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 6 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 5 ลัานคน

10.บรูไนฯ
ปัจจุบัน มีจำนวนประชากร 0.45 ล้านคน
ต่อจากนี้ ประชากรจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 0.6 ล้านคน
และจะเข้าสู่โหมดประชากรลดลง และภายในปี 2643 คาดการณ์ว่าจะเหลือประชากรเพียง 0.5 ล้านคน
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หน้าต่างโลก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาเซียน (ASEAN)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่