Legend Siam ประกาศปิดตัวเลิกจ้างพนักงาน

กระทู้ข่าว
เลเจนด์ สยาม (Legend Siam) ประกาศปิดกิจการหลังสู้ศึกเศรษฐกิจโลก-ไทย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไม่ไหว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Cr. https://www.sanook.com/money/739275/
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่