คำสั่งdo... While java

กระทู้คำถาม
1.จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าตัว
ก ที่รับเข้ามานั้นมีค่า100 หรือไม่ ถ้า
มากกว่า100 ก็ให้แสดง n ออกทางจอภาพและจบโปรแกรม แต่ถ้าไม่มาก 1
100 ก็จะวนรับตัว
ไปเรื่อยๆ
2.จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเข้าเป็นโดยถ้าคะแนนที่ป้อนเข้ามาไม่อยู่
[O, 100) โปรแกรมจะวนรับคะแนนไปเรื่อยจนกว่าจะอยู่ในช่วงที่แล้วจึงตรวจสอบว่านักเรียน
สอบผ่านหรือไม่ทั้งถ้าได้คะแนนตั้ง60 ขึ้น ถือว่าสอบผ่านและให้แสดงข้อความ“Corngrats!"
ออกทางจอภาพ แต่ถ้าสอบ ให้แสดงข้อความ"You rmust take this course again" ออกทาง
จอภาพ
ช่วยผมทีครับลองทำแล้วตอนนี้ไม่ไหวปวดหัวมาก
ผมไม่เก่งเรื่องพวกนี้ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่