มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2563

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร ประจำปี 2563 

งานบุญทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่างานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นการจัดงานบุญที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นงานบุญประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์ สืบทอดและทำนุบำรุงซึ่งพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และจรรโลงไว้ซึ่งความเป็นนครแห่งอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาสนสถานต่างๆ ทั่วจังหวัด
ขณะที่นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นหลากหลาย อาทิ การรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 23 อำเภอ/การจัดกิจกรรมตลาดขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและการสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 /การผลิตผ้าพระบฎ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ /การสาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
/การจัดแสดงนิทรรศการผ้าพระบฎ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๔-8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ /การจัดกิจกรรมการประกวดการเขียนผ้าพระบฎ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ /กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และศิลปินพื้นบ้าน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ /การประกอบพิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓/กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓/กิจกรรมการเสวนา "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครกับการพัฒนาพื้นที่ปริมณฑลแหล่งมรดกโลก วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 /

 พิธีกวนข้าวยาค ณ วัดศาลามีชัย ต.ในมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช / พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ /กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน และพิธีกวนข้าวยาคู 12 กระทะ ๑๒ นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะมีการประกอบพิธีตักบาตรเนื่องในวันมามบูชา ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช พิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฎของหน่วยงานทุกภาคส่วนจากสนามหน้าเมือง ไปตามถนนราชดำเนินเพื่อเข้าสู่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะมีการประกอบพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน และการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ตามลำดับต่อไป
เครดิตข่าว  http://bit.ly/2U83HHJ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่