ทำไมต้องอ่านเป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู ฮี ติ

บทเต็ม

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญู ฮี ติ 

คำแปล

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
พึงเห็นได้ด้วยตัวเอง เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่น
ว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

------------------- 

เห็นพระหลายวัดเลย อ่านว่า วิญญู ฮี ติ  

คำที่ถูก เป็นตัว ห หีบ ทำไมต้องเปลี่ยนเสียงด้วยครับ ถ้าใครสวด ห หีบ จะมีความผิดหรือโทษประการใดบ้าง
สังคมไทย คนไทย แรงขนาดนั้นเลยหรือคับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่