[BR] รวมพล พนักงานอาสา กฟน. ร่วมกัน ‘ปลูกป่าชายเลน’ เพื่อคืนธรรมชาติให้สมบูรณ์

กระทู้ผู้สนับสนุน
‘ป่าชายเลน’ เป็นระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิด อันมาจากสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ ในอดีต ป่าชายเลนในประเทศไทยมีจำนวนมาก และมีความสำคัญต่อวิถีมนุษย์  แต่ปัจจุบัน พื้นที่ป่าชายเลนมีจำนวนปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการบุกรุกบ้าง พื้นที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การทำนากุ้ง การสร้างรีสอร์ทบ้าง รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติ


เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การไฟฟ้านครหลวง (MEA) จึงได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่  นำทีมโดยคณะผู้บริหารและพนักงานอาสาของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ชีวิต ลงพื้นที่ร่วมกันปลูกกล้าไม้โกงกาง จำนวน 6,700 ต้น บริเวณพื้นที่บ้านแหลมสิงห์ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กล้าไม้โกงกางที่ปลูกไว้สามารถเจริญเติบโตอยู่รอด การไฟฟ้านครหลวง จึงได้ดำเนินการทำ ‘แนวกันคลื่นจากเสาไฟฟ้า’ บริเวณพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ภายใต้แนวคิด MEA’s Model ด้วยการนำเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานและยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นแนวกันคลื่น ซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยชะลอคลื่นที่จะเข้ามากระทบฝั่ง รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ต่อไปได้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เล็งเห็นถึงความสำคัญมาโดยตลอด เพราะการปลูกป่าชายเลนไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่ม เติม หรือฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่เท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มชีวิต เพิ่มอาชีพ เพื่อให้มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย


Website : www.mea.or.th
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
Twitter : mea_news
Line : @meanews
Youtube : MEA Multimedia
Instagram : meafanclub
และ MEA Call Center โทร. 1130

[Advertorial]
ชื่อสินค้า:   การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
คะแนน:     

BR - Business Review : กระทู้นี้เป็นกระทู้รีวิวจากผู้สนับสนุน

อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การปลูกป่า กิจกรรมองค์กร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่