รายงานผลการซื้อหุ้นคืน BANPU

ที่มา : https://www.settrade.com/C04_09_stock_news_p1.jsp?txtSymbol=BANPU&ssoPageId=16&selectPage=9

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                      
เรื่อง                       : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                       : 24 ก.ย. 2562
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                       : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                       : 10 มี.ค. 2563
โครงการซื้อหุ้นคืน                      
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 29 ส.ค. 2562

จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)                       : 385,000,000

%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ                       : 7.50
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                      
วันที่ซื้อหุ้นคืน                       : 24 ก.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                       : 40,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) (แก้ไข)                       : 12.00
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                       : 12.00
มูลค่ารวม(บาท) (แก้ไข)                       : 480,000.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น                      
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน                       : 2,590,000
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว                       : 0.05
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                       : 32,008,000.00
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสมฤดี ชัยมงคล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น BANPU (หุ้น) บริษัทหลักทรัพย์ การลงทุน การเงิน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่