ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะ (อยู่ในช่วงทดลองงาน)

ขอความช่วยเหลือจากท่านที่มีความรู้ด้านภาษา เนื่องจากอยู่ในช่วงทดลองงาน กรุณาช่วยแปลภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะ ใช้ในงานค่ะ//ขอบคุณค่ะ
-หน้าที่ของสรรหาบุคคลากร
รับและติดตามใบขออัตรกำลังคนตามหน่วยงาน โดยพิจารณาสอดคล้องตามแผนอัตรากำลังประจำปี

ติดต่อและจัดหาสื่อเพื่อประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้ามา

รวบรวมและจัดแยกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดเพื่อนำเสนอการพิจารณาสัมภาษณ์เบื้องต้น เสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ

ตรวจสอบและคัดเลือกผู้สมัครงาน

สัมภาษณ์คุณลักษณะและคุณสมบัติเบื้องต้นพร้อมนำเสนอพิจาณาเป็นลำดับขั้นต่อไป

ยืนยันด้านเอกสาร และลักษณะการว่าจ้างจากผู้มีอำนาจลงนาม

ตรวจสอบหลักฐานเอกสารลักษณะการว่าจ้างงาน และแจ้งเตรียมเอกสารของผู้สมัครงาน พร้อมแจ้งตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

จัดทำสัญญาและเอกสารการจ้างงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนระบบเอกสารภายใน

ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-หน้าที่ของฝ่ายฝึกอบรม
อบรมปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัทฯ เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของบริษัทฯ

จัดทำ Training Needs Survey

จัดทำแผนการอบรมประจำปี

กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด

ติดต่อวิทยากรและบริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม ทำการสำรองที่นั่ง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมให้กับ

พนักงานที่จะเข้าอบรม

จัดเตรียมแบบประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภานในบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก

ติดตามบันทึกข้อมูลการอบรมของพนักงาน (Training Record)

ยื่นขอรับรองหลักสูตรต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี

ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก
กระทู้นี้ถูกลบโดยระบบอัตโนมัติทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศการสนทนา ของเพื่อนสมาชิกโดยรวมค่ะ

ความคิดเห็นนี้ได้ถูก Pantip.com ลบออกไปจากระบบแล้ว หากเนื้อหาที่ถูกลบยังคงถูกนำไปแสดงใน application หรือเว็บไซต์ใดๆ
ทาง Pantip.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วย การดำเนินการทางกฎหมายกรุณาติดต่อผู้พัฒนา application หรือเว็บไซต์นั้นๆโดยตรงค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่