หากต้องเลือก อยากเป็นลูกบ้านไหนใน Sky castle

กระทู้คำถาม
<!-- [if gte mso 9]><xml> <oประหลาดใจfficeDocumentSettings>  <o:AllowPNG/> </oประหลาดใจfficeDocumentSettings></xml><![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:TrackMoves/>  <w:TrackFormatting/>  <wเค้าล้อเล่นunctuationKerning/>  <w:ValidateAgainstSchemas/>  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  <wหัวเราะoNotPromoteQF/>  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>  <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript>  <w:Compatibility>   <w:BreakWrappedTables/>   <w:SnapToGridInCell/>   <w:ApplyBreakingRules/>   <w:WrapTextWithPunct/>   <w:UseAsianBreakRules/>   <wหัวเราะontGrowAutofit/>   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>   <w:EnableOpenTypeKerning/>   <wหัวเราะontFlipMirrorIndents/>   <wประหลาดใจverrideTableStyleHps/>  </w:Compatibility>  <m:mathPr>   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>   <m:brkBin m:val="before"/>   <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>   <m:smallFrac m:val="off"/>   <m:dispDef/>   <m:lMargin m:val="0"/>   <m:rMargin m:val="0"/>   <m:defJc m:val="centerGroup"/>   <m:wrapIndent m:val="1440"/>   <m:intLim m:val="subSup"/>   <m:naryLim m:val="undOvr"/>  </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"  DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="371">  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 1"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 3"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 4"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 5"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 6"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 7"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 8"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index 9"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Normal Indent"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="footnote text"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="annotation text"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="header"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="footer"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="index heading"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="table of figures"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="envelope address"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="envelope return"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="footnote reference"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="annotation reference"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="line number"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="page number"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="endnote reference"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="endnote text"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="table of authorities"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="macro"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="toa heading"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Bullet"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Number"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List 3"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List 4"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List 5"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Bullet 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Bullet 3"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Bullet 4"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Bullet 5"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Number 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Number 3"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Number 4"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Number 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Closing"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Signature"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"   UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text Indent"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Continue"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Continue 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Continue 3"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Continue 4"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="List Continue 5"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Message Header"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Salutation"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Date"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text First Indent"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text First Indent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Note Heading"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text 3"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text Indent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Body Text Indent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Block Text"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"   Name="Hyperlink"/>  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Unhi

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่