B BASIC

กระทู้คำถาม
ซื้อกองนี้มาตั้งแต่ 26 บาท/หน่วย
ตอนนี้หล่นเหลือ 21 กว่า ไม่ทราบว่า ตั้งรัฐบาลแล้วจะฟื้นกลับมามามั้ยคะ
ควรขายทิ้งหรือถือต่อดีคะ

แสดงความคิดเห็น
Preview