สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก หมายความว่าอย่างไรครับ ขอผู้รู้หน่อยครับ

ยกตัวอย่าง
ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. วัดผลการศึกษา
2. การวัดผลการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

***สมมุติจะสมัครสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชำวัดผลและประเมินผล
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่