ขอเกี่ยวกระเบื้องหลังคาลอนคู่หน้าตาแบบใหม่นี้ จะแก้ไขสารพัดปัญหาของการติดตั้งหลังคากระเบื้องแบบเก่าๆให้หมดไปได้ไหมครับ?

สวัสดีครับ ผมได้ออกแบบตัวขอเกี่ยวหลังคากระเบื้องแบบใหม่ขึ้นมา สามารถใช้ได้กับหลังคากระเบื้องลอนคู่และหลังคากระเบื้องไตรลอน ออกแบบมาเพื่อแก้ไขหลายๆปัญหาของการติดตั้งหลังคากระเบื้องปัจจุบัน โดยสาเหตุต่างๆที่เป็นต้นเหตุของตัวปัญหานั้น ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันใช่ต้นเหตุของตัวปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไว้หรือเปล่า

อย่างแรกคือ สมัยก่อนการติดตั้งหลังคากระเบื้องนั้นมักจะใช้ตัวขอเกี่ยว เกี่ยวบริเวณปลายกระเบื้องให้ยึดติดกับแปที่อยู่ในโครงสร้างด้านใน มีทั้งตัวขอเกี่ยวที่มีรูปร่างคล้ายกับแบบที่ผมออกแบบมาใหม่ กับเป็นเหล็กกลมๆด้านหนึ่งเกี่ยวแปโครงสร้างด้านล่างไว้ อีกด้านเจาะทะลุกระเบื้องหลังคาขึ้นมาปิดด้วยแผ่นสังกะสีสี่เหลี่ยมด้านบน ซึ่งนิยมเรียกขอเกี่ยวแบบนี้ว่าขอเกี่ยว ป.ปลา (อาจเป็นเพราะรูปร่างของตัวขอเกี่ยวมีลักษณะเหมือนตัวพยัญชนะตัว ป.ปลานั้นเอง)  ซึ่งการติดตั้งหลังคากระเบื้องแบบสมัยเก่านั้นก็ไม่ค่อยพบปัญหาการรั่วซึม การแตกร้าวของตัวกระเบื้องมากเท่าไรนัก   จนมาเมื่อ15-20ปี มานี้การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเปลี่ยนจากการที่ต้องใช้ขอเกี่ยวเกี่ยวตัวแผ่นหลังคาให้ยึดติดกับตัวแปของโครงสร้างมาเป็นการใช้สกรูเกลียวปล่อย ยิงจากด้านบนบริเวณส่วนลอนโค้งของแผ่นหลังคาทะลุมาจนยึดติดกันตัวแปโครงสร้างด้านล่าง ซึ่งลักษณะการติดตั้งในลักษณะนี้นี่เองที่ก่อให้เกิดสารพัดปัญหาตามมา  ดังที่ผมจะกล่าวต่อไป (รูปภาพหลายๆภาพที่แสดง นำจากจากอินเตอร์เน็ตนะครับ)

รูปขอเกี่ยว ป.ปลา


แหวนรอง


เปรียบเทียบขอเกี่ยวกระเบื้องแบบเก่า กับขอเกี่ยวกระเบื้องแบบใหม่ที่ผมออกแบบมาครับ


การที่ใช้สกรูเกลียวปล่อยยิงแผ่นหลังคาด้านบนบริเวณส่วนลอนโค้งของแผ่นหลังคาทะลุมาจนมายึดกับตัวแปโครงสร้างด้านล่างนั้น
อย่างแรกเลยตรงบริเวณส่วนลอนโค้งของหลังคานั้น น่าจะเป็นจุดที่เปราะบางมากกว่าตรงบริเวณส่วนแบนราบของแผ่นหลังคา แต่อาจเพราะว่าการยิงบริเวณส่วนลอนโค้งนั้นก็เพื่อป้องกันปัญหาการไหลซึมเข้าของน้ำ เนื่องจากเป็นส่วนที่สูงที่สุดของแผ่นกระเบื้องหลังคานั้นเอง ผลก็คือเกิดแรงกดบริเวณส่วนโค้งที่สกรูยิง  เป็นผลให้เกิดการแตก การร้าวรอบๆบริเวณสกรู  รวมถึงแหวนยางที่ใช้รองตัวสกรุนั้น มันมีขนาดเล็ก แข็ง ทำให้เป็นการเพิ่มแรงกดยึดบริเวณรอบๆรอยเจาะของสกรูนั้นไปในตัว  ควรเปลี่ยนเป็นแหวนยางที่มีขนาดใหญ่เพื่อมารองรับแรงกดรอบๆรู ของสกรูนั้น รวมถึงช่างส่วนใหญ่มักจะใช้สกรูเกลียวปล่อยยิงทะลุหลังคามาเลย  ไม่นิยมใช้ดอกสว่านดอกเล็กกว่ารูที่จะเจาะ เจาะนำร่องมาก่อน ก็เป็นผลให้รูที่ได้อาจจะไม่ฟิต หรือเป็นการสร้างความบอบช้ำให้กับบริเวณรอบๆรูเจาะนั้นๆ  เนื่องจากความใหญ่ของสกรูเกลียวปล่อยที่ยิงลงมานั้นมันหยาบ ไม่คมเหมือนการใช้ดอกสว่านนำร่องมา แล้วค่อยใช้สกรูเกลียวปล่อยยิงเข้ามายึดตัวแผ่นหลังคากับแป   ซึ่งการติดตั้งหลังคานั้น แทบจะไม่มีช่างใช้ดอกสว่านยิงนำเพื่อนำร่องก่อนติดตั้งแผ่นหลังคาเลย อาจเพราะไม่มีใครบอก รวมถึงดอกสกรูเกลียวปล่อยนั้นก็สามารถยิงทะลุตัวแผ่นหลังคาได้เลย ช่างถึงไม่นิยมที่จะต้องมาใช้ดอกสว่านนำร่องก่อนการติดตั้ง  ยังไม่รวมถึงสว่านที่ใช้ยิงสกรูยึดติดกับแปหลังคา ซึ่งสว่านที่ใช้ยิงนั้นควรจะใช้แบบปรับแรงไขของตัวสว่านได้ แต่ช่างในบ้านเราไม่มีใครใช้เลย ใช้ความรู้สึกของตัวช่างเอง กดตัวสกรูจนคิดว่าแน่น หรือดอกบล็อกที่ใช้สวมใส่ดอกสกรูดิ้นออกมาจากหัวสกรูแล้วเป็นอันว่าแน่น ใช้ได้ ซึ่งนะจุดนี้ การที่เรายิงสกรูแน่นไปรวมถึงแหวนยางที่ใช้รองหัวสกรูมีขนาดเล็ก แข็ง ไม่รองรับการกระจายแรง ก็เป็นผลให้รอบๆจุดที่ยิงสกรู  เกิดรอยแตกร้าวได้ไม่ทันที่ทันใดก็เกิดขึ้นในภายหลัง จากแรงกดทับรอบๆรูเจาะนั้น และกว่าจะเสร็จงานติดตั้งหลังคา ช่างก็ต้องมีการเดินผ่านแผ่นหลังคาที่ทำการติดตั้งแล้ว เพื่อตรวจสอบงานต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเพิ่มแรงกดบริเวณรอบๆรอยเจาะนั้นไปในตัว และอีกอย่างการยิงสกรู โดยใช้สว่านทั่วๆไปยิงสกรูให้ทะลุแผ่นหลังคาจนมายึดติดกับแปโครงสร้างนั้น ถ้าเป็นสว่านที่ใช้ยิงโดยเฉพาะนอกจากจะปรับแรงไขของเครื่องได้แล้ว สว่านบางตัวยังทำหน้าที่เป็นตัวจับ นำ บังคับให้ตัวสกรูยิงไปบนผิววัสดุในแนวตั้งฉากได้ด้วย  เนื่องจากการจับยึดสกรูของตัวสว่านนั้น ตัวสกรูจะถูกสวมเข้าไปในรูจับของตัวสว่าน ซึ่งเป็นการบังคับให้ตัวสกรูที่จะยิงออกมานั้นต้องตั้งฉากกับพื้นผิววัสดุ ทำให้เมื่อยิงสกรูออกมา ตัวสกรูก็จะถูกส่งผ่านตัวกระเบื้อง ทะลุจนไปยึดติดกับตัวแปโครงสร้างอย่างตั้งฉาก เป็นผลให้แรงจับยึดระหว่างตัวสกรูกับตัวแปโครงสร้างสมบูรณ์ ซึ่งณ จุดนี้ ถ้าสกรูที่ยิงไม่ได้ตั้งฉากกับตัวผิววัสดุแล้ว ผลก็คือ โอกาสที่จะทำให้ตัววัสดุที่จะทำการยึดมีโอกาสขยับเขยือน เคลื่อนตัวจากจุดที่เราต้องการยึดได้ และยิ่งตำแหน่งที่จะต้องยึดแผ่นกระเบื้องหลังคานั้นไม่ได้เป็นพื้นระนาบ ก็ยิ่งส่งผลให้เกิดการขยับเขยือนของตัวแผ่นหลังคาได้โดยง่าย  ซึ่งตรงจุดนี้ จริงๆแล้วมันก็มีปลอกจับยึดตัวสกรู เพื่อที่จะให้การยิงสกรูติดตัวผิววัสดุได้ฉาก มีขายอยู่นะครับ แต่ช่างบ้านเราก็อาจจะไม่รู้ หรือไม่คิดจะใช้ก็ได้ ซึ่งผลของขั้นตอนที่ผิดพลาดต่างๆอย่างนี้ มันก็สร้างปัญหาของการติดตั้งแผ่นหลังคาได้มากมายแล้วครับ

รูปหลังคากระเบื้องลอนคู่


รูปสกรูที่ใช้ยึดหลังคากระเบื้องให้ติดกับแป


สกรูแบบทั่วไปที่นำมาใช้ยึดหลังคากระเบื้องกับแป แล้วทำให้เกิดสารพัดปัญหาตามมา สังเกตุได้จากรูปครับ
 

แหวนยางไว้รองตัวสกรู กระจายแรงได้ดีกว่าแหวนยางเล็กๆแข็งๆ


ขอเกี่ยวหลังคาตัวที่ผมออกแบบ  จับยึดแผ่นหลังคากับแปบริเวณส่วนราบ ไม่ใช่บริเวณส่วนลอนโค้งของหลังคา เพราะบริเวณส่วนราบของแผ่นหลังคา น่าจะมีความแข็งแรงในการจับยึดมากกว่าส่วนลอนโค้งของหลังคา ส่วนถ้าท่านใดจะถามว่า แล้วน้ำจะไม่ไหลย้อนเข้ามาได้เหรอ คำตอบคือ จุดที่ใช้ยึด ที่เป็นบริเวณส่วนแบนราบของลอนหลังคานี้ ห่างจากปลายหลังคาประมาณ 18 เซนติเมตร มีขาของตัวขอเกี่ยวปิดทับอีกที ซึ่งขาของตัวขอเกี่ยวนึ้ นอกจากจะทำหน้าที่เสมือนเป็นซิลปิดทับป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าไปในตัวกระเบื้องแล้ว ยังทำหน้าที่เสมือนเป็นแหวนรัดแผ่นกระเบื้อง กระจายแรงกดจากจุดที่ใช้ยึดสกรู ผ่านมาตามตัวของขาขอเกี่ยวเพื่อจับยึด รัด ตัวกระเบื้องให้แน่นหนาไว้กับตัวแปโครงสร้าง  และรูที่ใช้ยึดกระเบื้องกับตัวแปโครงสร้าง ก็สามารถใช้สกรูที่มีขนาดเล็กกว่าสกรูทั่วไปที่ใช้เจาะยึดหลังคากระเบื้อง ซึ่งเป็นผลของการป้องกันการแตกร้าวได้ไปในตัว และตรงบริเวณส่วนหัวรูเจาะของขาขอเกี่ยวกระเบื้องหลังคา ก็ได้ทำร่องไว้สำหรับเก็บหัวสกรู ไม่ให้ยื่นออกไปสร้างความห่างระหว่างตัวแผ่นกระเบื้องหลังคาด้านบนที่จะนำมาปิดทับ กับตัวแผ่นหลังคากระเบื้องที่อยู่ด้านล่างด้วย ที่สำคัญเมื่อมองจากมุมมองด้านบนลงมาที่หลังคา จะไม่เห็นมีรูที่เจาะกระเบื้องได้เลย ส่งผลถึงจะไม่มีรูที่น้ำจะไหลเข้ามาได้

ส่วนบริเวณหัวของตัวขาขอเกี่ยว ออกแบบมาเพื่อเพิ่มให้ปลายด้านบนของตัวแผ่นหลังคาได้มีพื้นที่เกยทับซ้อนกันเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำ จากการที่ทับซ้อนแผ่นหลังคาในมุมที่ไม่ได้ลาดเอียงมากนัก และยังเป็นตัวบังคับให้การติดตั้งแผ่นหลังคา ให้ได้เป็นแนวระนาบเดียวกัน เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดส่วนปลายหัวของตัวกระเบื้อง ที่จะทำการยึดติดกับแปโครงสร้าง บริเวณส่วนปลายของตัวแผ่นกระเบื้อง ก็จะถูกบังคับความยาวของการติดตั้งแผ่นกระเบื้องไปในตัว และการที่มีช่องสอดหลังคาเข้าไปในร่องสอดนั้น ถ้าระนาบของหลังคาที่ทำการติดตั้งไม่ได้ระนาบ ก็จะทำการสอดแผ่นหลังคาเข้าร่องของตัวขาขอเกี่ยวได้ยาก ซึ่งเป็นการบังคับให้การติดตั้งแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่นั้น ต้องมีมาตรฐานที่ดีไปในตัว รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ให้บริเวณส่วนปลายด้านบนของตัวแผ่นหลังคาได้ยาวเข้าไปนั้น ก็ทำให้ส่วนของแผ่นกระเบื้องที่จะใช้วางบนแปโครงสร้างนั้น ไม่ได้เป็นส่วนปลายสุดของบริเวณพื้นที่ด้านบนของตัวแผ่นหลังคา ส่งผลในด้านความแข็งแรงของหลังคา ต่อการที่จะมีใครๆไปเหยียบยำ เดินบนหลังคาด้วย

ภาพหลังคาที่ติดตั้งไม่ได้ระนาบ เกิดช่องโหว่ ทำให้น้ำฝนสามารถไหลย้อนเข้ามาได้
    

ฐานตัวขอเกี่ยวกระเบื้อง  ใช้ยึดตรงบริเวณด้านข้างของตัวแป มีรูให้ใส่สกรูไว้แล้วอยู่ 3 รู  โดยแนะนำให้ใช้ 2 รูที่อยู่ด้านข้าง  ส่วนรูกลางนั้น มีไว้สำหรับช่างบางคนที่ยังคิดว่า การยึดสกรูแค่รูเดียวก็คงเพียงพอแล้วภาพจำลองแสดงให้เห็นการติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่ โดยสามารถใช้ขอเกี่ยวเกี่ยวกระเบื้องลอนคู่แบบทุกๆลอน หรือจะเกี่ยวกระเบื้องลอนคู่แบบลอนเว้นลอนก็ได้

   

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่