สอบถามเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู

ผมเรียนจบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี เอาวิชาที่เรียนไปเทียบที่ครุสภา ได้ทั้งหมด 6 มาตรฐาน มาตรฐานที่ผ่าน
1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2 การพัฒนาหลักสูตร
3 การจัดการเรียนรู้
5 การวัและประเมินผลการศึกษา
7 การวิจัยทางการศึกษา
8 นวัฒกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
มาตรฐานที่ไม่ผ่านมี
4 จิตวิทยาสำหรับครู
6 การบริหารจัดการห้องเรียน
9 ความเป็นครู
ผมอยากถามว่ามีเปิดสมัครเรียนเพิ่มเติมไหม อละยังเปิดเทียบได้อยู่ไหม ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่