ร.10 ถวายเป็นผ้าพระกฐินทำเป็นจีวรห่มสมเด็จพระสังฆราชฯนำคณะสงฆ์เชิญผ้าขาว

        
       เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เชิญผ้าขาวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นผ้าพระกฐินตามแบบคณะธรรมยุตมาซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม กระทั่งแล้วเป็นอุตราสงค์ (จีวรห่ม) เสร็จในคืนนั้น ตามพระวินัยบัญญัติ
        
        
     2 พ.ย.61 เวลา 00.30 น.คณะสงฆ์วัดราชบพิธลงพระอุโบสถพร้อมกัน เชิญอุตราสงค์ที่พระภิกษุร่วมกันทำนั้นถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามมติสงฆ์ที่ถวายให้ทรงเป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงทําพินทุกัปปะ ทรงอธิษฐานเป็นจีวรครอง แล้วทรงเสนอต่อสงฆ์ให้อนุโมทนาพระกฐิน พระภิกษุทั้งนั้นถวายอนุโมทนาพระกฐิน สวดสาธยายอานิสงส์กฐิน และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เป็นเสร็จการ
         https://www.naewna.com/local/374353
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่