เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

PHP เรื่องของการดึงไอดีมาinsertในอีกตารางค่ะ

รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ คือยังติดปัญหาตรง เมื่อสมาชิก ทำแบบทดสอบแล้วก็จะทำการตรวจคะแนนค่ะ แล้วก็จะเก็บคะแนนลงใน table score โดยจะดึงไอดีจากตารางสมาชิกที่ทำด้วยอ่ะคะ อย่าางเช่น เมื่อผู้ใช้ได้ทำแบบทดสอบ ก็จะเก็บคะแนนการสอบแต่ละครั้งไว้ สมาชิกก็สามารถตรวจสอบคะแนนตัวเองที่เคยสอบในแต่ละครั้งได้อ่ะค่ะ ตอนนี้ ติดตรงโค้ดที่จะทำการเก็บคะแนนลงในตารางเก็บคะแนนแล้วดึงไอดีของสมาชิกที่เข้ามาทำ เพิ่มลงในตารางเก็บคะแนนด้วย ลองทำแก้ปัญหาแล้ววยังไม่ได้เลยค่ะ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ

----------
code ในส่วนของหน้าทำแบบทดสอบนะคะ
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['checkSign']) == 'itoffside' AND isset($_SESSION['active']) == 2) {
    /*
     * include file
     */
    include 'config.php';

    /*
     * set var
     */
    $_SESSION['frmAction'] = md5('itoffside.com' . rand(1, 9999));

    /*
     * logical programming&Database
     */
    ?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
<body>
<form name="signin" action="get-answer.php" method="POST">
<?php
include "condb.php";
    $sql ="select * from testitpe";  //ตัวแปรทำหน้าที่เก็บคำสั่ง sql
    $result = mysqli_query($conn,$sql);
?>
<!DOCTYPE html>
<html >
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title >แบบทดสอบ</title>
    </head>
    <body>
    <h4 align="center">แบบทดสอบ </h4>
    <h4 align="center">IT Passport Examination </h4>
    <br>
    </body>
    </html>
<?php
$server ="localhost";  //ประกาศตัวแปร 1-4 ถ้าเป็นเครื่องเราเองใส่ Localhost
$username="root";
$password="";
$dbname="itpe";
$conn = mysqli_connect($server,$username,$password,$dbname);
if($conn){  //ถ้าจริงคอนเน็คได้ ติดต่อฐานข้อมูลได้
    //echo "ติดต่อฐานข้อมูลได้แล้ว...." ;
    }
    else{ //else คือแสดงเมื่อเป็นเท็จ
    echo "ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้";
    }
    
mysqli_query($conn,"SET NAMES UTF8");//;แสดงผลเป็นภาษาไทย

$sql = "select * from testitpe  where test_year like '%" .@$_POST['txt2']. "%'
                                    AND test_time like '%" .@$_POST['txt3']. "%'
                                    AND cat_id like    '%" .@$_POST['txt4']. "%'";
$result = mysqli_query($conn,$sql);
$numChoice=1;
while($row=mysqli_fetch_assoc($result)){
    echo $numChoice.$row['question'];
    echo "<br>";
    if($row["image"]!=""){
    echo "<img src='im/" .$row["image"] . "' width='200px' height='200px' > ";}
    $numChoice++;
    ?> <br> <input type="radio" name="<?php echo $row['test_id']; ?>" value="1"/> a. <?php echo $row['c1']; ?>   <br>
        <input type="radio" name="<?php echo $row['test_id']; ?>" value="2"/> b. <?php echo $row['c2']; ?>   <br>
        <input type="radio" name="<?php echo $row['test_id']; ?>" value="3"/> c. <?php echo $row['c3']; ?>   <br>
        <input type="radio" name="<?php echo $row['test_id']; ?>" value="4"/> b. <?php echo $row['c4']; ?>   <br>
        <?php }
mysqli_close($conn);

?>
<input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="submit"/>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<?php
} else {

   echo '
<script language="javascript">
function fncAlert()
{
    alert("คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนค่ะ เศร้า( !! ");
}
fncAlert();
window.location="formlogin2.php";  

</script>
';
}
2. Code ตรวจคะแนนค่ะ (แต่ยังไม่insertเข้า เทเบิลเก็บค่ะแนน)

<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['checkSign']) == 'itoffside' AND isset($_SESSION['active']) == 2) {
    /*
     * include file
     */
    include 'config.php';

    /*
     * set var
     */
    $_SESSION['frmAction'] = md5('itoffside.com' . rand(1, 9999));

    /*
     * logical programming&Database
     */
    ?>
<?php
$server ="localhost";  //ประกาศตัวแปร 1-4 ถ้าเป็นเครื่องเราเองใส่ Localhost
$username="root";
$password="";
$dbname="itpe";
$conn = mysqli_connect($server,$username,$password,$dbname);
mysqli_query($conn,"SET NAMES UTF8");//;แสดงผลเป็นภาษาไทย

?>
<form name="signin" action="get-answer.php" method="POST">
<body>
<?php
/*$answer1 = $_POST['1']; //รัยคำตอบข้อ1
echo $answer1;*/

$score=0; //เก็บคะแนนที่ทำได้
$numChoice=1;
foreach($_POST as $choice=> $answer){
    if($choice!='btnSend'){
        $sql="select test_id from testitpe where test_id={$choice} and answer={$answer}";
        $rs = mysqli_query($conn,$sql);
        if(mysqli_num_rows($rs)==1){//แสดงว่าตอบถูก
            $score=$score+1; //เพิ่มคะแนน
        }
        
    echo 'ข้อ :',$numChoice,'ตอบ',$answer,'<br/>';
    $numChoice++;
    
}
}
echo 'คะแนนที่ทำได้',$score,'คะแนน';

?>
</body>
<input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="ยืนยัน"/>
</form>

<?php
} else {

   echo '
<script language="javascript">
function fncAlert()
{
    alert("คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนค่ะ เศร้า( !! ");
}
fncAlert();
window.location="formlogin2.php";  

</script>
';
}


*** รบกวนด้วยนะคะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่