งบ TISCO

วันที่/เวลา    11 ก.ค. 2561 17:05:24
หัวข้อข่าว    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์   TISCO
แหล่งข่าว    TISCO                
         สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
              บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                       
                                   ไตรมาสที่ 2               งวด 6 เดือน
                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                           30 มิถุนายน               30 มิถุนายน
             ปี                             2561         2560         2561         2560
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                1,709,428    1,505,135    3,475,244    2,995,899
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     2.14         1.88         4.34         3.74
     ต่อหุ้น (บาท)            


งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
                                   ไตรมาสที่ 2               งวด 6 เดือน
                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                           30 มิถุนายน               30 มิถุนายน
             ปี                             2561         2560         2561         2560
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  133,899       71,586      211,601      146,382
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.17         0.09         0.26         0.18
     ต่อหุ้น (บาท)

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ TISCO (หุ้น)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่