สนช. เสนอกฎหมาย "ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง" ฝ่าฝืนปรับห้าพันบาท เพื่อแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ ย้ำทำเด็ดขาด

สนช. เสนอกฎหมาย "ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง" ฝ่าฝืนปรับห้าพันบาท
.
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. และคณะ โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีขอรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไปพิจารณาศึกษาภายในกำหนด 30 วัน ก่อนส่งให้ สนช. พิจารณาในวาระรับหลักการ ต่อไป
.
สำหรับรายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว คือ การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน ถ้าหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ปฏิบัติตามจะต้องระหวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
.
ทั้งนี้ วัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. และผู้เสนอร่างกฎหมายนี้ ให้เหตุผลว่า ร่างกฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะสุนัขและแมว ที่พบว่า มีสุนัขและแมวจรจัดและถูกทอดทิ้งมากถึง 1,300,000 ตัว ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่เพิ่มภาระของรัฐ บางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดในสัตว์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน
.
อย่างไรก็ดี ในเวทีสัมนาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์" ที่จัดโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของ สนช. มีบุคคลมาให้ความเห็นเพื่อสนับสนุนกฎหมายดังกล่าว อย่างเช่น
.
วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ อดีตรองผู้อำนวยองค์การสวนสัตว์ ที่กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ทำหน้าที่สำรวจ เพราะ อปท. ใกล้ชิดกับประชาชน และรู้จักพื้นที่ที่รับผิดชอบดี รวมถึงหากดำเนินการได้สำเร็จจะทำให้กรมปศุสัตว์ทราบจำนวนที่แน่ชัดของสัตว์แต่ละชนิดมากขึ้น ส่วนค่าฝังชิพสัตว์ อยู่ที่ 100-200 บาท แต่ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนจะต้องแบกรับ รัฐอาจต้องนำงบประมาณมาดำเนินการเรื่องนี้
.
ด้าน ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ตามกฎหมาย จะไม่มีสุนัขจรจัดเลย เพราะ อปท. จะเป็นผู้ดำเนินการจับไปควบคุมตามศูนย์พักพิง แต่หาก อปท. ไม่มีศักยภาพเลี้ยงดู สามารถเปิดให้ประชาชนที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยดูแลด้วย แต่อย่างไรก็ตามได้กำหนดให้มีสุนัขชุมชน คือ สุนัขที่มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ไม่เป็นอันตราย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ จะไม่ถือเป็นสุนัขจรจัด ส่วนข้อสงสัยผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจำถือเป็นเจ้าของสัตว์ หรือไม่ ยืนยันว่า ไม่ใช่ ยกเว้นเข้าร่วมกับการจัดสวัสดิภาพนำไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
.
ดูตัวร่างกฎหมายได้ที่ http://library.senate.go.th/docum…/mSubject/…/81985_0001.PDF
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่