รบกวนขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เรื่อง coding c++ reverse linkedlist

คือตอนนี้ผมได้เขียนโปรแกรม สามารถแสดงค่ารับค่าได้หมดแล้ว แต่ตอนนี้ผมอยากให้โปรแกรมเจ้ากรรมของผมมัน print ค่าหรือเปลี่ยนการเก็บค่าแบบถอยหลังได้ครับ

#include "Ass1.h"
string line(50,'*');

int mainMenu();
int menuInsert();
int main() {
    List<int> a;
    ListItr<int> b;
    ListItr<int> c;

    b = a.zeroth();
    struct Node*next;

    
    int choose,choose2,number,temp, position;
    do {
        choose = mainMenu();
        switch (choose)
        {
        case 1:
            do {
                choose2 = menuInsert();
                switch (choose2)
                {
                case 1:
                    cout << "Enter Number : ";
                    cin >> number;
                    a.insert(number, b);
                    
                    break;
                case 2:
                    cout << "Enter Number : ";
                    cin >> number;
                    if(a.isEmpty())
                        cout << "---Data not found" << endl;
                    else {
                        c = a.findback();
                        a.insert(number, c);
                    }
                    system("pause");
                    break;
                case 3:
                    b = a.zeroth();
                    cout << "Enter Number : ";
                    cin >> number;
                    cout << "Enter Position : ";
                    cin >> position;
                    if (position <= a.findcount()) {
                        for (int i = 1; i < position; i++) {
                            b.advance();
                        }
                        a.insert(number, b);
                    }
                    else
                        cout << "---Data not found" << endl;
                    system("pause");
                    break;
                default:
                    break;
                }
            } while (choose2!=0);
            break;
        case 2:printList(a);
            system("pause");
            break;
        case 3:
            cout << line << endl;
            cout << "\tFind Number" << endl;
            cout << line << endl;
            cout << "Enter Number find : ";
            cin >> number;
            cout << line << endl;
            c = a.find(number);
        
            
            if (c.retrieve() == 0)
                cout << "\t----Data not Found ----" << endl;
            else
                
                cout << "\t Position is : "  <<"\t" << c.retrieve() << " is element of List" << endl;
            cout << line << endl;
            system("pause");
            break;

        case 4:
            cout << line << endl;
            cout << "\t\tRemove data form list" << endl;
            cout << line << endl;
            cout << "Enter Number remove : ";
            cin >> number;
            cout << line << endl;
            c = a.find(number);
            temp = c.retrieve();
            if (temp == 0)
                cout << "\t----Data not Found ----" << endl;
            else {
                a.remove(temp);
                cout << "\t Remove : " << temp << " success" << endl;
                }
            cout << line << endl;
            system("pause");
            break;
        /*case 5:
            cout << line << endl;
            cout << "\t\tFindKth data form list" << endl;
            cout << line << endl;
            cout << "Enter Number FindKth : ";
            cin >> number;
            cout << line << endl;
            if(number > a.findcount())
                cout << "\t----Data not Found ----" << endl;
            else {
                temp = a.findposition(number);
                if (temp == 0)
                    cout << "\t----Data not Found ----" << endl;
                else {
                    cout << "\t Position of " << number << " The element is : " << temp << " " << endl;
                    
                }
            }
            cout << line << endl;
            system("pause");
            break;
        default:
            break;*/
            
        }
    } while (choose!=0);
    return 0;
}
int mainMenu() {
    int choice;
    
    system("cls");
    cout << line << endl;
    cout << "\tAssignment Linked List"<<endl;
    cout << line << endl;
    cout << "\t1. -> Insert Linked List" << endl;
    cout << "\t2. -> Print Linked List " << endl;
    cout << "\t3. -> Find Linked List" << endl;
    cout << "\t4. -> Remove Linked List" << endl;
    //cout << "\t5. -> FindKth Linked List" << endl;//
    cout << "\t0. -> Exit" << endl;
    cout << line << endl;
    cout << "Enter choice :";
    cin >> choice;
    return choice;
}
int menuInsert() {
    int choice;

    system("cls");
    cout << line << endl;
    cout << "\tMenu Insert linked List"<<endl;
    cout << line << endl;
    cout << "\t1. -> Insert front" << endl;
    cout << "\t2. -> Insert back" << endl;
    cout << "\t3. -> Insert position" << endl;
    cout << "\t0. -> Back Mainmenu" << endl;
    cout << line << endl;
    cout << "Enter your choose : ";
    cin >> choice;
    return choice;

}

ผมอยากให้มันอยู่ใน case5 คือเรากดเลือกเมนูมันแล้วจะสลับลิสต์จากหลังไปหน้าและโชว์ค่าครับ ที่ผมคิดไว้ตอนนี้คือใช้อาเลย์มาเก็บ t"t
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่