เปิดแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 61 จัดเต็ม 31 สถานี กว่า 100 กิจกรรม สร้างสีสัน สร้างความรู้


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบความสนุกสนานและความรู้ ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 เปิดความสนุกสนานเพื่อเด็กไทยอย่างเป็นทางการ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ว่า กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นในช่วงวันเด็กแห่งชาติของทุกปี เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ให้มีประสบการณ์ มีความรู้ และมีความเพลิดเพลินกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุก คิดค้น ทดลอง ตลอดจน มีมุมมองใหม่กับคำว่า “วิทยาศาสตร์” ที่จะไม่ใช่เรื่องยาก หรือเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป  อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้เยาวชนเล็งเห็นว่า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

โดยปีนี้มีการสร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลัก  “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ เต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ ตลอดจนเปิดสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิด พัฒนาความคิดผ่านประสบการณ์จริง 31 สถานี มากกว่า 100 กิจกรรม ที่ล้วนมีความน่าสนใจ และเชื่อว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานถนนสายวิทยาศาสตร์” เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงาน 34,347 คนตลอดการจัดงาน 3 วัน และเชื่อว่าในปีนี้ จะยังได้รับความนิยมไม่ลดน้อยลง เนื่องจากมีกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ นิทรรศการ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ และการจัดกิจกรรมการสังเกตดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิดและหลายรูปแบบในการสังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย กิจกรรมการทำหน้ากากดูดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งกิจกรรมเกมทางดาราศาสตร์  สถานีซินโครตรอนแลนด์ แดนมหัศจรรย์ แสงจิ๋วทะลวงโลก ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) เป็นการประดิษฐ์/ทดลองทางวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์, เกมค้นหาแสงซินโครตรอน, สอยดาวลุ้นรับของรางวัล  สถานีรถพลังลม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้น้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมได้ประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อน ซึ่งจะได้สนุกกับการให้รถได้วิ่งบนพื้นที่ที่จัดไว้ให้ สถานีท่องโลกใต้ท้องทะเล "Under Water World" ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมสนุกกับนิทรรศการ "ท่องโลกใต้ท้องทะเล" พบกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในรูปแบบ 3 มิติ และกิจกรรม "ห้องแล็บนักวิทย์น้อย" ให้น้องๆ ได้ประดิษฐ์ฉากโฮโลแกรม (เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ขนาดเล็ก) จากวัสดุแบบง่ายๆ หรือจะเป็นกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น พิพิธภัณฑ์แร่ – หิน ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แข่งแรลลี่ภายในพิพิธภัณฑ์ และเกมหาคำตอบจากคำถาม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   เปิดสถานีมาตรฐานน่ารู้ สนุกกับเกมที่ให้เด็กๆ ได้เล่น เพื่อรู้จักเครื่องหมาย มอก. ทั้ง 3 แบบ (มาตรฐานทั่วไป มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) และกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็กเล็ก/ "สังเกตเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อสินค้า เป็นต้น

สำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมสนุก จะได้รับ Passport เป็นหนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความสามารถ ในการเดินทางและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ให้ครบทุกสถานี เพื่อรับรางวัลต่างๆ ที่ซุ้มรับรางวัลของ อพวช. ซึ่งจัดเตรียมไว้อย่างมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี พระราม 6  ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

นอกจากนี้ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น โดยได้กระจายความสนุกสนาน อีกหลากแห่งประกอบด้วย  ในวันศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ที่ 13 มกราคม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เวลา 09.00 -17.00 น. วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม เวลา 10.00 – 18.00 น. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9960

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่