มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

ข่าวดีมาแล้ว...เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ระดับปริญญาตรี
1. ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบ รับตรงโควตา
2. ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบ สอบคัดเลือก
3. ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
ในกรณีรอบรับตรงโควตา คุณสมบัติมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 3.30 ขึ้นไป หรือมีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน
ได้รับสิทธิการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตร 4 ปี)
5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
6. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)


ภาคปกติรอบโควตา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2561
ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2561
ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>http://www.mbuisc.ac.th/web/index.php/th/2011-10-03-15-27-02/2776--2560-
หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004596192502
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่