ลำดับโปเจียมในวันแรกในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙

ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชย์ ลำดับโปเจียมเรียงตามนี้ ถูกต้องไหมครับ
ลำดับโปเจียม ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ (ชั้นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขึ้นไป)
1.    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2.    สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
3.    สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
4.    สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
5.    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
6.    สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
7.    พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖
8.    พระนางเธอลักษมีลาวัณ ในรัชกาลที่ ๖
9.    สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในรัชกาลที่ ๖
10.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี
11.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
12.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
13.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
14.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
15.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมขุนชัยนาทนเรนทร
16.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
17.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
18.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
19.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
20.    พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉิดโฉม
21.    พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุนทรีนาฏ
22.    พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดสวาดิ
23.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล
24.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
25.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร
26.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
27.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
28.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร
29.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
30.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษ์วิจิตร
31.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
32.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
33.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
34.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล
35.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
36.    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
37.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์
38.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส
39.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
40.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์
41.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา
42.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์
43.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช
44.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์
45.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
46.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศวาสดิ์
47.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ
48.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต
49.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
50.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
51.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
52.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา
53.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
54.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
55.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
56.    พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่