[CR] รีวิว Review หงสาวดี พะโคBago

มาถึงย่างกุ้งตอนเช้าก็มีรถแท็กซีมารอรับเพื่อไปพะโค (พม่า: ပဲခူးမြို့, อักษรโรมัน: Bago หรือ Pegu) หรือชื่อในอดีตคือ หงสาวดี ป็นเมืองหลวงของเขตหงสาวดี ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า นครหงสาวดีเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรหงสาวดีของชาวมอญ และอาณาจักรตองอูของชาวพม่า หงสาวดีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพะโค เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้เคยเสด็จเข้ามาทำพิธีเจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยู่ในเขตของมอญอยู่ ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะทำสงครามยึดครองหงสาวดีจากชาวมอญ ในปี พ.ศ. 2082 และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์ตองอู เดิมเมืองหงสาวดีเก่ายุคมอญอยู่บริเวณตะวันออกของพระธาตุมุเตา ต่อมาจึงย้ายและสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมในยุคพม่า
หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง เนื่องจากพระองค์ให้ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ที่ชื่อ กัมโพชธานี  สัญลักษณ์เป็นรูปหงส์คู่
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ เป็นพระมหาธาตุเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโค ประเทศพม่า มีความสูง 114 เมตร (374 ฟุต) ถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่ามีการสันณิฐานว่าพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ ถูกสร้างขึ้นราวประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตั้งแต่สมัยอาณาจักรมอญเรืองอำนาจ เดิมพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอมีความสูง 21 เมตร (69 ฟุต) สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานเล่าว่าพ่อค้าชาวมอญสองคนชื่อ มหาศาล และ จุลศาล ได้เดินทางไปอินเดียสมัยพุทธกาลและได้รับพระเกศาธาตุจากพุทธองค์ นำกลับมาประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ ภายหลังได้มีการบรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ในพระมหาเจดีย์เมื่อปี ค.ศ. 982 และ ปี ค.ศ. 1385 สมัยพระเจ้าราชาธิราช ต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ได้โปรดให้มีการสร้างพระวิหารและหล่อระฆังถวาย
เน็ตหรือนัตท่านนี้เป็นเน็ตประจำพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
หลังจากนั้นก็ไปพระราชวังกัมโพชธานีพระราชวังแห่งเมืองหงสาวดี (พะโค) ของพระเจ้าบุเรงนอง เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ซึ่งเป็นปีที่ 15 ของการครองราชย์ของพระองค์ พระราชวังกัมโพชธานีถูกเผาจนเหลือแต่เพียงซาก หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าบุเรงนอง ด้วยกบฏยะไข่ พร้อม ๆ กับอาณาจักรตองอูที่เคยเรืองอำนาจเสื่อมลง
พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยาตอนโดนจับมาเป็นเชลยศึก
เขาตรงจุดนี้ทุกเช้าพระสุพรรณกัลยาจะยืนไหว้อธิฐานต่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาลยอง หรือ พระนอนชเวตาลยอง (อังกฤษ: Shwethalyaung Buddha) แห่งเมืองหงสาวดี (พะโค) เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่พุทธศิลป์แบบมอญ สร้างขึ้นมาร่วมสมัยเดียวกับปราสาทบันทายศรีของกัมพูชา จุดเด่นของพระนอนองค์นี้คือ บริเวณพระบาทไม่วางเสมอกันเหมือนอย่างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ของไทย อันมีความหมายว่า ในขณะนั้นพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ ซึ่งเป็นอากัปกิริยาก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่ปรินิพพานในวันถัดมา องค์พระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ท่าทางศักสิทธิ์อยู่บนให้ไหว้รับ เห็นมีชื่อคนไทยและบริษัทจากไทยไปบริจาคเยอะมีชื่อติดอยู่
มหาเจดีย์แห่งกรุงหงสาวดี เขาบอกว่าก่อนบุเรงนองจะไปรบ ออกศึกก็มาขอพรทำพิธีที่เจดีย์แห่งนี้
เน็ตหรือเจ้าที่ประจำมหาเจดีย์แห่งนี้
จากนั้นไปไหว้พระสีหน้า พระสี่หน้าน่าจะหมายถึงพระสี่ทิศหรือพระพุทธเจ้ามี4พระองค์ตามความเชื่อชาวพม่า
หลังจากนั้นเดินทางกลับย่างกุ้งระหว่างกลับแท็กซี่บอกจอดแวะไหว้ทีเก็บพระอัฐฐิของพระสุพรรณกัลยา คนพม่าบอกอยู่ในวัดนนี้ก็มีบางคนว่าอยู่ทีเมืองตองอูก็ยังถกเถียงกันอยู่ แต่ถ้าใช่ก็เป็นบูญได้ที่ได้กราบไหว้พระองค์และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสียสละต่อประเทศชาติตอนไหว้ไปรู้สึกขนลุกไป
เสร็จก็กลับมาที่พักโรงแรมที่จองไว้แถวใชน่าทาวย่างกุ้ง ตอนเย็นก็ได้ไปทานอาหารตามโรงแรมแนะนำไว้มีอาหารมีผักแกล้มคล้ายน้ำพริกหนุ่มภาคเหนือเรา
อีกจานคือเฟรนฟายจิ้มซีอิ้วในซิ้วบีบมะนาวและมีกระเทียมซอยใส่ลงไปรสชาติไม่เลวเลย
สุดท้ายขอขอบคุณเท็กซี่ทีย่างกุ้ง Thank you Mr Aung Ko
bye bye Myanmar
ชื่อสินค้า:   ท่องเที่ยวในพม่า กรุงหงสาวดีหรือพะโค
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่