เรียนคณะและสาขาไหนดีค่ะ??

คือเราเรียนจบสายศิลป์-ภาษาจีนนะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกคณะไหนและสาขาไหนดีเพราะอยากเรียนคณะทีจบมาแล้วมีงานทำค่ะ กลัวเลือกคณะทีอาจจะตกงานก็ได้อ่ะค่ะ เพราะเราจะเรียนม.ราชภัฏ เลยอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะมี5คณะสาขา มีดังนี้
1.คณะครุศาสตร์
-สาขาการศึกษาปฐมวัย
-สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาคณิตศาสตร์
-สาขาการสอนภาษาไทย
-สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
-สาขาการสอนภาษาจีน
-สาขาการสอนสัคมศึกษา
-สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สาขาภาษาอังกฤษ
-สาขาศิลปกรรม
-สาขาดนตรีสากล
-สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรรักษศาสตร์
-สาขาการพัฒนาสังคม
-สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
-สาขารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขานิติศาสตร์
-สาขารัฐศาสตร์
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สาขาเทคโนโยลีการเกษตร
-สาขาสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาการอาหารและธุระกิจบริการ
-สาขาเคมี
-สาขาชีววิทยา
-สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาความปลอดภัยและชีวอนามัย
4.คณะวิทยาการจัดการ
-สาขานิเทศศาตร์
-สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-สาขาการบัญชี
-สาขาการตลาด
-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาการจัดการ
-สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
-สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-เทคโนโลยีก่อสร้าง
-สาขาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการอุตสาหกรรม
-สาขาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะเพราะถ้าเราเลือกคณะผิดก็กลัวจะทำให้คนที่ส่งเราเรียนเสียใจอีกค่ะเพราะเขาหวังกับเรามากๆเลยค่ะ ขอบคุนค่ะ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่