ประกาศ.. รายชื่อ 14 นักกีฬา U-18 ชุด VTV CUP ที่ประเทศเวียดนาม

กระทู้สนทนา
รายชื่อนักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ VTV Cup 2017
ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย :

1.นางสาวปาริชาติ อินทรสิทธิ์
2.นางสาวโซเฟีย บือราเฮง (L)
3.นางสาวประภัสสร กองอุดม
4.นางสาวฑิชากร บุญเลิศ
5.นางสาวอุสา ดาวเวิน
6.นางสาวยุวลี โชคสมัย
7.นางสาวรุจิษยา กันสัตรู (L)
8.นางสาวกรกมล รู้คิด
9.นางสาวพรรณภา จันทร์พุก
10.นางสาวอรอนงค์ ไสยศรี
11.นางสาวจุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
12.นางสาวชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
13.นางสาวปิยะรัตน์ บุดดาวงค์
14.นางสาวอัญชิสา โหลนอก

นายจรัล เนียมทับทิม ผู้ฝึกสอน
นายสุวัฒน์ จีระพันธ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
น.อ.คมสัน วุฒิประเสริฐ ร.น. แพทย์ประจำทีม

เดินทางจากสนามบินดอนเมืองวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 642 เวลา 07.05 และเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 643 เวลา 10.50

ที่มาของรายชื่อ.. http://volleyball.or.th/volley/?p=6587

โปรแกรมการแข่งขัน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่