งบ BEM CPALL BAFS Q1/2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
            บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                   ไตรมาสที่ 1
                                      สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  702,313      702,099
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.05         0.05
     ต่อหุ้น (บาท)            


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                   ไตรมาสที่ 1
                                      สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  563,634      584,489
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.04         0.04
     ต่อหุ้น (บาท)            

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
                   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                   ไตรมาสที่ 1
                                      สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                4,764,990    4,064,685
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.52         0.45
     ต่อหุ้น (บาท)            


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                   ไตรมาสที่ 1
                                      สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                2,685,463    2,432,530
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.29         0.27
     ต่อหุ้น (บาท)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
          บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                   ไตรมาสที่ 1
                                      สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  305,598      346,979
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.48         0.54
     ต่อหุ้น (บาท)            


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                   ไตรมาสที่ 1
                                      สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม
             ปี                             2560         2559
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  340,729      804,817
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.53         1.26
     ต่อหุ้น (บาท)
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น BEM (หุ้น) CPALL (หุ้น) BAFS (หุ้น)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่