###อันตรายจะเป็นอันตรายกับผู้ที่ทำอันตรายต่อพระพุทธศาสนา###

สำหรับผู้ที่สนใจครับ  เป็นแนววิชาการ  ประเทืองปัญญา

1. download หนังสือกรณีธรรมกายได้ที่

http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/the_dhammakaya_case_lesson_learned_for_buddhist_education_and_society_development_expanded_and_revised.pdf

2.วิทยานิพนธ์ ของท่าน ว วชิรเมธี
บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
http://www.mcu.ac.th/thesis_file/254620.pdf

โหลดข้อมูลจาก

http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=115

3. รายงานวิจัยฉบับเต็มเรื่อง ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่: ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย
โหลดข้อมูลได้ที่ (คลิ๊กรายงานการวิจัย)

http://www.cubs.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=120:2015-02-10-02-56-06&catid=6:2012-04-29-05-46-57&Itemid=4

ข้อมูลงานวิจัยนี้นำลงในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2541

โหลดได้ที่

http://www.cubs.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=53:test2&catid=9:2012-04-29-09-31-55&Itemid=5----

เพิ่มเติม ของอาจารย์หมอประเวศ วะสีครับ

http://www.alittlebuddha.com/html/Special%20Event/Praves%20Vasee%20The%20Case%20Of%20Dhammakaya.html

แสดงความคิดเห็น
Preview
Pantip.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่