ขอเรียนเชิญร่วมทำงานการประกวดวงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสุดท้ายจาก ร.๙

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับบริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด ประกาศจัดโครงการประกวดวงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสุดท้าย จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน และเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการขับร้อง และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2560
ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ร่วมงานการประกวดวงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสุดท้าย จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ West Gate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (ประกาศผล 18.00 น.) โดยภายในงานได้มี 3 ศิลปินระดับปรมาจารย์อย่าง เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , วินัย พันธุรักษ์ และทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล มาร่วมงาน พร้อมด้วยผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต , ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงศ์รัตน์ อ.ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ , อ.ชนุตร์ เตชธนนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ ศิลปากร , อ.นพดล ถิรธราดล รองคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล , ดร.ทวีเวท ศรีณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี  นักเรียนทุนดนตรีคลาสสิกคนแรกในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ , อ.พลวิทย์ โอภาพันธุ์ อ.ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ ศิลปากร , อ.พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินนักประพันธ์ดนตรีเจ้าของผลงานเพลง King of Kings มาร่วมเป็นเกียรติ พร้อมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่