CSI Company Visit ครั้งที่ 1 – บริษัท รถไฟฟ้าและทางด่วน จำกัด (มหาชน) – BEMผมได้มีโอกาสไปร่วมเดินทางไปกับคณะ CSI Company Visit #1: BEM
ของโครงการหลักสูตรการลงทุน CSI  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา  ซึ่งในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้พาไปชมบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  (BEM)
เราพบกันประมาณ 8.30 น.  ตอนเช้า   หลังจากนั้น ทั้งนักศึกษาในโครงการ CSI และบรรดาแขกที่เข้าร่วมรวม 50 ชีวิต ก็เริ่มต้นเดินทาง…
โดยรถมุ่งหน้าไปสู่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (CCB7)
ซึ่งอยู่แถวเตาปูน
พอไปถึงเราก็ไดัการต้อนรับจาก   คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานนักลงทุนสัมพันธ์   และคุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์  ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ ของ BEM ให้การต้อนรับ
เริ่มต้นการพรีเซนต์ …ซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพการดำเนินธุรกิจของ BEM ทั้งในปัจจุบันและอนาคตก่อนอื่น ต้องคุยถึงผู้ถือหุ้นก่อน  3 อันดับแรกคือ  ช.การช่าง 28.16%,  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 8.22%  และ ธนาคารกรุงไทย 6.85%
ดูแล้วก็พอดูออกว่า  หุ้นตัวนี้จะมี Free Float  พอสมควรทีเดียว
หลังจากนั้นเราก็ไปดูบริษัทลูก  พบว่า   ถือหุ้น
- 99.99%  ใน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (“NECL”) ภายใต้สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539
- 65.19%  ในบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (บีเอ็มเอ็น) ได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิช์ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT จาก บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บีเอ็มซีแอล
1.จัดทำป้ายหรือสื่อโฆษณาบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า 18 สถานี  และภายในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน 19 ขบวน  (รถไฟฟ้า MRT)
2. ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT  จำนวน 11 สถานี
3. ประกอบธุรกิจให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้า MRT โดยให้บริการตั้งแต่ปี 2550
เป็นต้นมา
- 19.45%  ใน TTW  บริษัท ที ที ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ทำน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร
- 19.40%   ใน Endless Energy
- 7.50%   ใน Xayaburi Powerภาพรวมทางด่วนของประเทศไทย   จากรูปก็จะเห็นว่า BEM  จะมีกิจการอยู่ 3 ส่วนคือ ทางด่วนขั้นที่สอง ไปสิ้นสุดแจ้งวัฒนะ    ทางด่วนปากเกร็ด-บางปะอิน  และทางด่วนศรีรัช
- BEM  เป็นผู้ประกอบกิจการทางด่วนรายใหญที่สุดของไทย
- มีรถใช้บริการมากกว่า 1 ล้านคัน/วัน
- Sector A, B  จะหมดสัญญาปี 2020  และ  Sector C, D  หมดสัญญาในปี 2027 ตามลำดับ    ทั้งนี้ทางด่วนทั้ง 4 ช่วง  BEM จะได้รับส่วนแบ่ง 40%  จากยอดค่าใช้บริการทั้งหมด
- Sector C+  ปากเกร็ด-บางปะอิน   หมดสัญญาปี 2026ทางด้านรายรับในส่วนทางด่วนของ BEM  พบว่า
- ในปี 2011   เส้นสีเหลือง  รายได้ลดลงในช่วงปลายปีอย่างหนัก เพราะปัญหาจากมหาอุทกภัยในปี 2554
- รายได้จากทางด่วนเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยแล้วเกือบๆ 5% ทุกปี
- รายได้เดือนสิงหาคมปี 2016   รายได้มากขึ้นอย่างมีนัย   อาจมีเหตุผลมาจากมีวันหยุดน้อย และเป็นหน้าฝน จึงทำให้ผู้คนกลับมาใช้ทางด่วนมากขึ้น
- ในปี 2016  มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวันหยุดปี 2559 เพิ่ม 2 ช่วง คือวันฉัตรมงคล หยุด 5-8 พฤษภาคม วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา หยุด 16-20 กรกฎาคม  เมษายน…หยุดสงกรานต์   สิ่งเหล่านี้ทำให้รายได้ทางด่วนตกมากในภาพ  เดือนสิงหาคมปี 2016  เทียบเดือนเดียวกันปี 2015  เพิ่มขึ้นถึง 7.87%
แต่ถ้าเทียบทั้ง 8 เดือนของทั้งสองปีดังกล่าว  พบว่า เพิ่มขึ้นเพียง 3.42%  เท่านั้น    อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ของทั้งปี 2016 จึงไม่น่าจะเกิน 5% เหมือนกับปีที่ผ่านๆมา


หลังจากฟังพรีเซนต์เสร็จ  เราก็ได้เข้าไปชมศูนย์ควบคุมกลางของทางด่วน  ดังภาพด้านล่างในภาพ  คนที่ 3 จากซ้ายคือ คุณสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  และเป็นนักศึกษา CSI  รุ่นที่ 9
ถ่ายรูปร่วมกับ ประธาน CSI รุ่นที่ 5  คุณนพดล รัตนแสงหิรัญ (ที่ 1 จากซ้าย)  ประธาน CSI รุ่นที่ 4  คุณวิศิษฐ์  ประธานรุ่นที่ 4 (ที่ 2 จากซ้าย)  และ สจ.สมพล ประธานรุ่นที่ 7 (ที่ 1 จากขวา)มอบของที่ระลึกให้แก่ผุ้บริหาร BEM   ในงานนี้ “เซียนมี่”  คุณทิวา ชินธาดาพงศ์  อาจารย์มี่…ก็มาให้ความรู้   พร้อมทั้งแจกชีท…ก่อนการเยี่ยมชม  เพื่อให้ทุกท่านได้ความรู้มากที่สุดหลังทานอาหารเที่ยง (ทาง BEM จัดเลี้ยงอาหารเที่ยงให้เราด้วย)  เราก็ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร  และเตรียมตัวไปดูรถไฟฟ้าต่อ

ไปดูรถไฟฟ้าในช่วงบ่าย   รถบัสของมหาวิทยาลัยฯ พาเราไปถึงสถานีเตาปูน  เพื่อขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง   ไปลงสถานีปลายทางที่…สถานีคลองบางไผ่


จากนั้นเมื่อถึงสถานีคลองบางไผ่แล้ว   ทาง BEM ก็เชิญเราเข้าห้องประชุม  ซึ่งเราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากดังนี้ครับ

- ในปัจจุบัน  มีระบบการขนส่งมวลชนทางราง อยู่ 5 เส้นทางด้วยกัน
- BEM  ได้รับสัมปทานการเดินรถ 2 เส้นทางด้วยกันคือ  สายสีน้ำเงิน คือ  บางซื่อ-หัวลำโพง  20 กิโลเมตร  18 สถานี    และ สายสีม่วง  บางใหญ่-เตาปูน  23 กิโลเมตร  16 สถานี
- BEM  อยู่ระหว่างการเจรจาขอเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายคือ   บางซื่อ-ท่าพระ-หัวลำโพง-บางแค  27 กิโลเมตร  20 สถานี   และ บางแค-พุทธมณฑล สาย 4  ระยะทาง 8 กิโลเมตร  4 สถานี
- สายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือ
1. สายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ-หัวลำโพง-บางแค   27 กฺิโลเมตร 20 สถานี   เสร็จปี 2019
2. สายสีแดง  บางซื่อ-รังสิต   26.3 กิโลเมตร  8 สถานี  เสร็จปี 2019
3. สายสีเขียว  แบริ่ง-สมุทรปราการ  19.8 กิโลเมตร 13 สถานี   เสร็จปี 2020
4. สายสีเขียว  หมอชิต-สะพานใหม่-คูคด  24.9 กิโลเมตร 20 สถานี   เสร็จปี 2020จากภาพ  เราจะเห็นได้ว่า อัตราการเจิรญเติบโตของรายได้จากเดินรถสายสีน้ำเงินช่วงแรก  เจริญเติบโตในอัตราที่สูงกว่า 5% มาโดยตลอด
จึงทำให้มีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่านี้อีกในอนาคตอันใกล้นี้  หลังจากที่ระบบการเดินรถเริ่มครบวงจรมากขึ้นในปี 2019 และ 2020 ตามที่แสดงในภาพก่อนหน้านี้ภาพใหญ่ที่แสดงฐานะการเงินของ BEM  ในปี 2015  เปรียบเทียบกับปี 2014การวางแผนทางด้านแหล่งทุนในอนาคตของ BEM  ตั้งเป้าหมายที่จะลดการกู้เงิน  และใช้เครื่องมือทางการเงินโดยการออกเป็นหุ้นกู้ หรืออื่นๆ เป็นต้นการเยี่ยมเยียนบริษัท BEM  ได้เสร็จสิ้นประมาณ 16.00 น.
ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ   คุณสมบัติ ตรีวิศวเวทย์   คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร  คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์   และคณะผู้บริหาร BEM  ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งแก่พวกเราชาว CSICSI Company Visit   ครั้งที่ 2   เราจะไปเยี่ยมเยียน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  (CPF)   ที่จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเราก็คงจะพยายามเก็บรวบรวมเรื่องราวมาเล่าให้พี่ๆ เพื่อนๆ ได้อ่านกันต่อไปครับ
สำหรับผู้ที่ต้องการ PDF  ของทาง BEM ครบชุด  กรุณาไปดาวน์โหลดได้ที่
http://www.doctorwe.com/radio/20160929/6539
และผู้ที่สนใจอ่านความรู้และเนื้อหาสาระด้านการลงทุน  หรืออยากร่วม CSI Company Visit ในครั้งต่อไป
สามารถเข้าไปได้ที่  www.CsiSociety.com  หรือ www.doctorwe.com
Add Line:   @CsiSociety


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาอ่านจนจบนะครับ
ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์     และ “เซียนมี่” (ทิวา ชินธาดาพงศ์)
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่