ลงpat74ภาษาอะไรดีคะ?

เรียนศิลป์จีนแต่มั่นใจว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยคิดว่าจะลงบาลีแต่ดันเจอ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อันนี้ฮือออออยากเข้ามศวอะควรลงอันไหนดีคะเยอรมันคิดว่าถ้ามั่วไปคะแนนมันคงไม่เยอะแน่ๆ
*แก้ไข pat7
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่